Meer duidelijkheid over vervanging bestuurder bij ontstentenis of belet

Hoe lang mag een commissaris een bestuurder vervangen bij ontstentenis of belet van een bestuurder? Is de periode van waarneming gemaximeerd? Hoe verhoudt deze termijn zich tot de werving van een nieuwe (interim) bestuurder, die beoordeeld moet worden op de eisen van fit en proper?

Lees hier het artikel zoals dat eerder verscheen op onze website.

 


Terug