WRR: 'Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft op 14 oktober jl. een zogeheten 'policy brief' gepubliceerd: "Van incident naar preventie. Beperking en versterking van de relatie tussen intern en extern toezicht."
De WRR stelt hierin dat intern- en extern toezicht terughoudend moeten zijn in direct contact zolang er geen misstanden zijn. Wel kan er op regio- of sectorniveau veel van elkaar geleerd worden.

De WRR pleit voor:
1) een duidelijker markering van verantwoordelijkheden ;
2) terughoudendheid in het directe contact ;
3) meer contact op sectorniveau tussen interne toezichthouders (en hun organisaties) en externe toezichthouders (en hun organisaties) anderzijds

 "Dit is een interessant rapport,' aldus VTW directeur Albert Kerssies. "In onze contacten met de ILT zullen we dit zeker inbrengen. De VTW wil namelijk graag de verbinding zoeken met de externe toezichthouder om tot beter toezicht te komen."

Op de website van de WR vindt u meer informatie en kunt u het rapport in pdf downloaden.


Terug