Handreiking: Intern toezicht onder de Woningwet 2015

De VTW heeft voor toezichthouders, in samenwerking met Companen, een handreiking gemaakt over het intern toezicht onder de Woningwet 2015.

De handreiking is geen "boekje" maar een webpublicatie waarmee u uw eigen route bepaalt om de voor u relevante informatie te vinden​. In de webpublicatie komen o.a. aan de orde: governance, taakafbakening, de organisatiestructuur en de maatschappelijke verankering van woningcorporaties.

U vindt de link naar de publicatie hier: http://vtwpublicaties.h5mag.com/handreiking_woningwet_2015/cover

Voor vragen, opmerkingen en verbetersuggesties kunt u contact opnemen met beleidsmedewerker Ingrid van der Kraan via i.vdkraan@vtw.nl.


Terug