Nieuwe modelstatuten voor corporaties

Door de nieuwe Woningwet moeten verenigingen en stichtingen vóór 1 januari 2017 hun statuten aanpassen. Aedes en VTW hebben nieuwe modelstatuten ontwikkeld die woningcorporaties daarvoor kunnen gebruiken. De nieuwe modelstatuten voldoen ook aan de Governancecode Woningcorporaties 2015.

Er zijn nieuwe modelstatuten voor de vereniging en de stichting, voor zowel de twee- als drielagenstructuur.


Terug