e-NIEUWS september 2015 (nr. 2)

Kamerbrief huurakkoord: groter risico voor financieel zwakke corporaties

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 25 september jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de doorrekening van het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en een brief van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn bijgevoegd.

Lees verder

Birgitte van Hoesel en Gerard Erents in gesprek over onderpand WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) vroeg woningcorporaties onlangs alle bezit als onderpand aan te bieden aan WSW. Doel is verdere versterking van zijn positie en meer zekerheid te creëren als hoeder van de borg voor het stelsel van toegelaten instellingen. WSW-bestuurder Birgitte van Hoesel en Gerard Erents - aangesloten bij Orka-Advies en commissaris bij drie woningcorporaties - bespraken onder leiding van VTW-directeur Albert Kerssies het besluit van het Waarborgfonds.

Lees verder

Nieuwe versie vragen en antwoorden Woningwet

De nieuwe Woningwet roept veel vragen op, zowel bij corporatieprofessionals als Kamerleden. Aedes verzamelt deze vragen en verwerkt ze samen met de antwoorden tot de publicatie Vragen en antwoorden over de Woningwet.

Lees verder

VTW Ledencongres: Toezicht op de corporatie van de toekomst - 18 september 2015

Vrijdag 18 september 2015 organiseerde de VTW een ledencongres over het toezicht op de corporatie van de toekomst in Soestduinen. Zo'n 220 leden van de VTW namen aan het congres deel. Hieronder een verslag.

Lees verder

Interview Jan-Willem van de Groep: “Waar het gaat om duurzaamheid zijn veel corporaties nog onbewust onbekwaam.”

Jan-Willem van de Groep is Programmaregisseur Energiesprong bij Platform31, de kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. “Waar het gaat om duurzaamheid zijn veel corporaties nog onbewust onbekwaam.”

Lees verder

Reparatiewetgeving accountantswissel geen gevolgen voor Governancecode Woningcorporaties

Uit berichtgeving van het FD van dinsdag 22 september jl. blijkt de Nederlandse wetgeving, die grote bedrijven verplicht om eens in de acht jaar van accountant te wisselen, in strijd te zijn met de Europese verordening. De Europese verordening geeft bedrijven veel langer de tijd om van accountant te wisselen. Minister Dijsselbloem heeft inmiddels reparatiewetgeving klaar liggen.

Lees verder

Interview met Jos Koffijberg (SVWN): 'Codificatie van bestaande praktijk'

Dr. Jos Koffijberg MPA geeft sinds begin 2015 leiding aan de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. De VTW ging met hem in gesprek over visitaties, de Woningwet en 'professional judgement'.

Lees verder

Oproep: leden voor de commissie Aanbeveling en Beroep gezocht

Sinds 2011 functioneert de commissie van Aanbeveling en Beroep, een commissie van de leden van de VTW. De voormalige Voordrachtscommissie is daartoe omgevormd. Door het aanstaande vertrek van Douwe Hoogstra in november 2015 (volgens het rooster van aftreden) is er een vacature in de commissie van Aanbeveling en Beroep (hierna: de commissie A&B).

Lees verder

Recensie: De zwarte doos van de Boardroom

Recensie: ‘De zwarte doos van de boardroom’

Eerder dit jaar verscheen ‘De zwarte doos van de boardroom – dilemma’s uit de praktijk van commissarissen’, geschreven door Karin Doms, Hanske Plenge en Hanneke de Zwart. Hieronder een recensie van dit boekje.

Lees verder

Regionale bijeenkomst in Limburg op 29 september jl.

Leo Urlings en Sjef Tilmans hebben in samenwerking met de VTW de aanzet gegeven voor regionale bijeenkomsten in Limburg. Op 29 september jl. vond de eerste regionale bijeenkomst voor toezichthouders bij Limburgse corporaties plaats in Maasbracht. Er blijkt onder de Limburgse VTW leden veel behoefte te zijn om met elkaar te spreken over diverse inhoudelijke thema’s, zonder daarvoor naar de omgeving van Utrecht te hoeven reizen.

Lees verder