Reparatiewetgeving accountantswissel geen gevolgen voor Governancecode Woningcorporaties

Uit berichtgeving van het FD van dinsdag 22 september jl. blijkt de Nederlandse wetgeving, die grote bedrijven verplicht om eens in de acht jaar van accountant te wisselen, in strijd te zijn met de Europese verordening. De Europese verordening geeft bedrijven veel langer de tijd om van accountant te wisselen. Minister Dijsselbloem heeft inmiddels reparatiewetgeving klaar liggen.

Geen gevolgen voor bepaling 5.8 Governancecode Woningcorporaties
De reparatiewetgeving heeft geen gevolgen voor de 'pas toe' bepaling 5.8 Governancecode Woningcorporaties die bepaalt dat de RvC de externe accountant voor een periode van maximaal acht jaar benoemd. De Governancecode is geen wettelijke regeling maar betreft afspraken tussen private partijen (vereniging VTW en de leden) waar VTW-leden als lid van de verenging naar dienen te handelen (dit geldt ook voor Aedes-leden). De Governancecode mag strenger zijn dan de wet maar mag niet in strijd zijn met de wet. Van dit laatste is geen sprake. Noch bepaling 5.8 Governancecode noch ondergenoemde overgangsregeling is in strijd met de Nederlandse of Europese wetgeving.

Coproraties kunnen gebruik (blijven) maken van de overgangsregeling die begin juli 2015 door VTW en Aedes is ingesteld. Hierdoor hoeven corporaties pas vanaf verslagjaar 2017 te voldoen aan de maximale benoemingstermijn van bepaling 5.8 van de Governancecode Woningcorporaties. Zie: http://www.vtw.nl/nieuws/overgangsregeling-maximale-benoemingstermijn-accountant-vanaf-1-januari-2017


Terug