Oproep: leden voor de commissie Aanbeveling en Beroep gezocht

Sinds 2011 functioneert de commissie van Aanbeveling en Beroep, een commissie van de leden van de VTW. De voormalige Voordrachtscommissie is daartoe omgevormd. Door het aanstaande vertrek van Douwe Hoogstra in november 2015 (volgens het rooster van aftreden) is er een vacature in de commissie van Aanbeveling en Beroep (hierna: de commissie A&B).

De commissie bestaat uit drie leden die zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering en heeft twee taken. De voornaamste taak is het zoeken, op basis van een profiel, naar geschikte kandidaten voor het bestuur van de VTW. De commissie maakt een profielschets mede op basis van de huidige samenstelling van het bestuur en stelt een vacaturetekst op, die aan alle leden van de VTW wordt toegestuurd. De commissie A&B voert selectiegesprekken en doet vervolgens een voorstel voor benoeming aan de Algemene Ledenvergadering.

De tweede taak van  de commissie A&B is het behandelen van een beroep, waar dat in de statuten mogelijk wordt gemaakt, en het doen van een bindende uitspraak over dat beroep.

De samenstelling van de huidige commissie A&B is als volgt: Martje Kieft, lid RvC Mitros (voorzitter commissie A&B), Douwe Hoogstra, voorzitter RvC DUWO en Ben van Dijk, lid RvC Servatius, met de directeur VTW Albert Kerssies als adviseur.

Leden van de commissie A&B ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding van € 250 per dagdeel waarop zij bijeenkomen en/of sollicitatiegesprekken hebben.

Vacature
U bent al enige tijd commissaris bij een of meer woningcorporaties, hebt daar bijvoorbeeld een rol in de remuneratiecommissie en u bent lid van de VTW.

U heeft algemene ledenvergaderingen c.q. ledenbijeenkomsten bijgewoond en u heeft zich een beeld kunnen vormen van de  taken van het bestuur en enig inzicht in wat bestuursleden in huis moeten hebben om een goede bijdrage aan het bestuur te kunnen leveren.

U heeft ervaring met werving- en selectie op bestuurs- en/of RvC niveau.

U bent bekend en/of heeft affiniteit met  behandeling van geschillen c.q. beroepszaken.

U heeft een open blik en kunt goed samenwerken. U kunt zich een onafhankelijk oordeel vormen, maar u bent tegelijkertijd gericht op gezamenlijk resultaat.

Reageren
U kunt uw interesse kenbaar maken door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen aan de voorzitter van de commissie van Aanbeveling en Beroep, Martje Kieft, naar  bureau@vtw.nl. Reageren kan tot uiterlijk 9 oktober 2015.

Voor meer informatie kunt u bellen met VTW-directeur Albert Kerssies 06 29 60 67 02 of met Martje Kieft 06 57 77 93 88.


Terug