Recensie: De zwarte doos van de Boardroom

Recensie: ‘De zwarte doos van de boardroom’ 

Eerder dit jaar verscheen ‘De zwarte doos van de boardroom – dilemma’s uit de praktijk van commissarissen’, geschreven door Karin Doms, Hanske Plenge en Hanneke de Zwart. Hieronder een recensie van dit boekje.

Dilemma’s en handreikingen
Het boek is opgebouwd uit twee delen: in het 1e deel worden zes dilemma’s weergegeven, afkomstig uit de dagelijkse praktijk. In het 2e deel worden er handreikingen gedaan voor innovatie in toezicht. Hierbij komen onder andere de boardroom dynamics aan de orde waar een deel van de titel naar verwijst.

De auteurs maken goed inzichtelijk dat de diverse dilemma’s sector overstijgend zijn en dat het eigenlijk niet zo veel uitmaakt of de ‘boardroom’ van de woningcorporatie, het familiebedrijf of de coöperatie is. Het gaat in alle gevallen om mensen die met elkaar voor een gemeenschappelijke opdracht staan: goed toezicht houden. Die ‘vlieg op de muur’ wijze van benaderen van de dilemma’s zet je als lezer ook echt aan het denken hoe je zelf met dit dilemma zou omgaan.

Tegelijk heeft de opbouw van het boek ook beperkingen: door de opbouw met zes dilemma’s achter elkaar in het eerste deel, is het soms lastig om dit te verbinden met de duiding en context in het tweede deel. Wellicht wreekt zich hier de beknopte opzet van het boekje (krap 60 pagina’s die over de inhoud gaan), maar de auteurs slagen er niet in echt de diepte in te gaan. Er staan veel interessante bespiegelingen in, maar deze scheren meestal langs de oppervlakte van de dilemma’s. Dat er geen “kant-en-klare” oplossing voor een dilemma beschikbaar is, moge duidelijk zijn, maar de gekozen opzet laat weinig ruimte voor duiding en analyse. 

 De handreikingen die het boekje doet, zijn interessant en laten de meerwaarde zien van de verschillende dimensies waarbinnen een toezichthouder opereert, hoe de communicatie in de praktijk verloopt – en hoe dit kan worden verbeterd. Kortom: een interessant boekje voor de beginnende commissaris.

 


Terug