e-NIEUWS juli 2015 (nr. 2)

Van de voorzitter: "Nieuwe periode in volkshuisvesting breekt aan."

Het kan u niet zijn ontgaan: op 1 juli jl. is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Een nieuwe periode breekt aan voor de volkshuisvesting in Nederland. Grote veranderingen voor de werkwijze van corporaties en ook veranderingen voor het intern toezicht.

Lees verder

Vooraankondiging: VTW Ledencongres 18 september

Op vrijdagochtend 18 september 2015 vindt in Hilton Soestduinen het VTW-ledencongres 'Toezicht op de woningcorporatie van de toekomst' plaats. Deelname is kosteloos! U mag twee PE-punten registreren voor uw deelname.

 

Lees verder

Masterclass programma 2e helft 2015

De VTW biedt sinds 2005 masterclasses aan voor commissarissen van woningcorporaties. Inmiddels is het programma uitgegroeid tot een aanbod van ruim 35 masterclasses per jaar, waaraan per keer tot 15 commissarissen kunnen deelnemen. Nieuw zijn online masterclasses, die u thuis op een voor u geschikt moment kunt volgen. Sinds dit jaar zijn PE-punten aan de masterclasses gekoppeld.

Lees verder

Burgerkracht met burgermacht: ook in de corporatiesector - dr. Steven P.M. de Waal

Geen tijd om achterover te leunen, open luiken

De sector van woningcorporaties is het afgelopen jaar kritisch onderzocht en publiekelijk de maat genomen. Vele wettelijke maatregelen zijn daarop gevolgd. Ogenschijnlijk is er nu duidelijkheid. De sector lijkt weer over te kunnen gaan tot haar kerntaak, business as usual. Na het zuur van de overheid, het zoet van 'gewoon' verhuren, bouwen en onroerend goed, terug naar de mensen in de wijken. Hoe belonend en comfortabel ook, hierin schuilt een groot en gevaarlijk misverstand.

Lees verder

Overgangsregeling: maximale benoemingstermijn accountant vanaf 1 januari 2017

Aedes en de VTW hebben voor de maximale benoemingstermijn van accountants een overgangsregeling ingesteld, waardoor aangesloten corporaties pas vanaf 1 januari 2017 hoeven te voldoen aan de maximale benoemingstermijn uit de nieuwe Governancecode Woningcorporaties.

Lees verder

Kamerbrief over huursombenadering en akkoord Aedes - Woonbond

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 3 juli jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij een voorstel doet voor de huursombenadering. Hij volgt hiermee de lijn neergelegd in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond over de huren. De minister laat het akkoord nog door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) toetsen en laat het ook nog doorrekenen op effecten door het WSW.

Lees verder

Trendanalyse WSW: verwachte verbetering financiële positie corporaties onzeker

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt in de trendanalyse 2015 dat de verwachte verbering van de financiële positie van corporaties onzeker is.

Lees verder

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur: "Woningmarkt moet verder hervormd".

De woningmarkt vertoont tekenen van herstel, maar veel mensen slagen er niet in om een woning te vinden die bij hen past. Verdere hervorming van de woningmarkt en het woonbeleid is daarvoor noodzakelijk. Dit concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn advies ‘Wonen in verandering’, dat op 25 juni 2015 is aangeboden aan minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Lees verder

Heeft u al deelgenomen aan de 7e editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmark­onderzoek?

De VTW nodigt u uit mee te doen aan de 7e editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmark­onderzoek, onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van het commissariaat in de private en semipublieke sector.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door de auteurs Aalt Klaassen (researcher/consultant) en prof. Herbert Rijken (hoogleraar aan de VU). Verzameling en verwerking van de gegevens geschiedt door De Man Beheer en Advies.

Lees verder

Benchmark uw zelfevaluatie met behulp van BoardResearch

De VTW en BoardResearch zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep van andere woningcorporaties.

Lees verder