Vooraankondiging: VTW Ledencongres 18 september

Op vrijdagochtend 18 september 2015 vindt in Hilton Soestduinen het VTW-ledencongres 'Toezicht op de woningcorporatie van de toekomst' plaats. Deelname is kosteloos! U mag twee PE-punten registreren voor uw deelname.

Door een aantal belangrijke ontwikkelingen is de corporatiesector flink in beweging. Vanaf 1 juli is de nieuwe woningwet van kracht. Gemeenten en huurders krijgen meer invloed op de corporaties. Voor woningcorporaties, bestuur en intern toezicht gelden strengere wettelijke regels.

Het externe toezicht op corporaties wordt stringenter. De markt krijgt meer invloed op de huursector. Het interne toezicht moet het externe toezicht eerder informeren over mogelijke risico’s.
En bij het adequaat en professioneel toezicht houden moet het interne toezicht ook rekening houden met het maatschappelijk belang en de belangen van de verschillende betrokken belanghouders.

Door de verhuurdersheffing zijn corporaties gedwongen meer te doen met minder geld. Betaalbaarheid, beschikbaarheid en efficiency zijn momenteel de thema’s waar iedere corporatie op gericht moet zijn. En burgers krijgen meer invloed op de maatschappij, mede onder invloed van sociale media.

Dit alles maakt het toezichthouden ingewikkelder, tijdrovender en risicovoller!
Het effect is dat het interne toezicht de afstand tot het bestuur verkleint en zich meer met de strategie en de bedrijfsvoering gaat bemoeien. De cruciale vraag is hoe de corporatiesector zich gaat ontwikkelen de komende jaren mede onder invloed van bovenstaande ontwikkelingen en vervolgens hoe het interne toezicht daarop reageert of op zou moeten reageren.

Tijdens het ledencongres zullen invloedrijke sprekers vanuit verschillende belangrijke invalshoeken deze cruciale vraag proberen te beantwoorden. De uitkomsten van dit congres worden mede gebruikt voor de strategie van de VTW voor de komende jaren.

Programma
09.00​ uur Ontvangst

09.55​ uur Welkom door Albert Kerssies, directeur van de VTW

10.00​ uur Opening door dagvoorzitter Jan van der Moolen, adviseur en lid Raad van Commissarissen Lefier en SSH (oud-directeur Centraal Fonds)

10.15​ uur Jan Latten, bijzonder hoogleraar demografie aan de UVA

10.45​ uur Rob Haans MBA, bestuurder de Alliantie

11.05 uur koffie en thee 'break'

11.30​ uur Yvonne Wilders RA, bestuurder van het Spaarne Gasthuis en lid van de Raad van Commissarissen van Eigen Haard in Amsterdam

11.50 uur Steven de Waal, voorzitter Public Space over "Burgerkracht en burgermacht en de rol van woningcorporaties"

12.10 uur Paneldiscussie over de samenwerking met stakeholders in de toekomst waaraan wordt deelgenomen door:

12.50 uur Afronding door de dagvoorzitter met suggesties voor de strategie van de VTW

13.00 ​uur Netwerklunch met om ca. 14.00 einde programma

Aanmelding
De VTW wordt bij de organisatie van het congres bijgestaan door Seminars op Maat.
Daarom kunt u zich inschrijven op www.seminarsopmaat.nl

Overige informatie
De bijeenkomst is uitsluitend voor leden van de VTW! Deelname is kosteloos! 

U mag twee PE-punten registreren voor uw deelname.

Hilton Soestduinen is centraal in het land gelegen en beschikt over veel parkeerruimte.
Wij zorgen desgewenst voor taxivervoer vanaf NS station Amersfoort (10 minuten).


Terug