Kamerbrief over huursombenadering en akkoord Aedes - Woonbond

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 3 juli jl. een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij een voorstel doet voor de huursombenadering. Hij volgt hiermee de lijn neergelegd in het akkoord tussen Aedes en de Woonbond over de huren. De minister laat het akkoord nog door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) toetsen en laat het ook nog doorrekenen op effecten door het WSW.

U kunt de Kamerbrief ´Uitwerking huursombenadering, akkoord Aedes-Woonbond´hier lezen. (pdf)

Op de website van Aedes staat een nieuwsbericht over de wijzigingen in het huurbeleid.


Terug