Benchmark uw zelfevaluatie met behulp van BoardResearch

De VTW en BoardResearch zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarmee Raden van Commissarissen van woningcorporaties in staat worden gesteld hun eigen functioneren te spiegelen aan een relevante vergelijkingsgroep van andere woningcorporaties.

Hoe werkt het?
Bestuurders en commissarissen vullen een korte gevalideerde vragenlijst in. Hierin beoordelen bestuurders en commissarissen het functioneren van de Raad van Commissarissen als geheel en de onderlinge interactie tussen commissarissen en bestuurders. Dit neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Benchmark rapportage
U ontvangt een benchmarkrapportage waarbij het functioneren van uw raad wordt vergeleken met andere Raden van Commissarissen van woningcorporaties.

Over BoardResearch
Het is de missie van BoardResearch om zelfevaluaties van Raden van Commissarissen te ondersteunen en om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Uw antwoorden worden op anonieme basis gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. U ontvangt medio 2016 de resultaten van het sector brede onderzoek onder woningcorporaties.

Geïnteresseerd?
Naast de benchmarkrapportage zijn er ook andere rapportagemogelijkheden die BoardResearch u kosteloos kan verstrekken. Zie voor meer informatie, inclusief voorbeeld rapportages. Zie hiervoor de website van BoardResearch of deze flyer.


Terug