Overgangsregeling: maximale benoemingstermijn accountant vanaf 1 januari 2017

Aedes en de VTW hebben voor de maximale benoemingstermijn van accountants een overgangsregeling ingesteld, waardoor aangesloten corporaties pas vanaf 1 januari 2017 hoeven te voldoen aan de maximale benoemingstermijn uit de nieuwe Governancecode Woningcorporaties.

Dit betekent dat corporaties die een accountant in dienst hebben die al 8 jaar voor de corporatie werkt, niet voor het einde van 2015 een nieuwe accountant hoeven aanstellen. De reden voor deze overgangsregeling is dat 2015 een ingewikkeld verslagjaar is, door de inwerkingtreding van de Woningwet per 1 juli 2015. Een verplichte wisseling van accountant zou in 2015 gelden voor 100 à 150 corporaties en leiden tot een extra belasting.

In de Governancecode mogen woningcorporaties niet langer dan acht jaar gebruikmaken van dezelfde accountant, om de onafhankelijkheid van de accountantscontrole te waarborgen. Deze bepaling zou in eerste instantie gelden vanaf verslagjaar 2015. Dat zou betekenen dat tussen de 100 en 150 corporaties nog in 2015 van accountant moeten wisselen. Gelet op de complexiteit van de wetgeving en om corporaties niet ook nog in 2015 te belasten met een offertetraject voor een nieuwe accountant, hebben Aedes en de VTW gekozen voor deze overgangsregeling.

Gebruik maken van de overgangsregeling
Aedes-leden die gebruik willen maken van de overgangsregeling, kunnen dit gemotiveerd aangeven bij Marc van Rosmalen van Aedes: m.vanrosmalen@aedes.nl.
VTW-leden, die geen Aedes-lid zijn, kunnen dit gemotiveerd aangeven bij Ingrid van der Kraan: i.vdkraan@vtw.nl.

Organisatie van openbaar belang
Het kabinet wil woningcorporaties voortaan aanmerken als organisaties van openbaar belang (OOB). Door de OOB-status stelt de overheid strengere eisen aan de accountants die bij deze instellingen de jaarrekening controleren. Een van die eisen is een verplichte ‘accountantsroulatie’: OOB’s moeten elke tien jaar van accountant wisselen. Mochten corporaties op korte termijn die OOB-status krijgen, dan pleiten Aedes en de VTW ook op dat punt voor een overgangsregeling, zodat corporaties niet nog in 2015 van accountant moeten wisselen.


Terug