Van de voorzitter: "Nieuwe periode in volkshuisvesting breekt aan."

Het kan u niet zijn ontgaan: op 1 juli jl. is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Een nieuwe periode breekt aan voor de volkshuisvesting in Nederland. Grote veranderingen voor de werkwijze van corporaties en ook veranderingen voor het interne toezicht.

Ik zal vanaf deze plaats niet alle wijzigingen opsommen, behalve dan de fit en propertest. Deze is nu in de wet- en regelgeving opgenomen die bij de Woningwet hoort. Als vereniging hebben we een aantal jaren geleden over nut en noodzaak van zo'n geschiktheidstoets gesproken en via het advies van de commissie Winter in 2013 gewerkt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het interne toezicht.
Nu de wettelijke verplichting voor geschiktheid en betrouwbaarheid er ligt, horen we graag van u, als lid van de VTW, naar uw ervaringen.

Wat ons wel zorgen baart, is de inhoud van de brief van de ILT over de medlingsplicht richting de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Op dit punt lijken de regels zo strak aangetrokken te worden, dat de onafhankelijke positie van de interne toezichthouder in het geding lijkt. Reden dus om na de zomervakantie het gesprek met de ILT hierover aan te gaan.

De VTW heeft op de voorjaars ALV afscheid genomen van onze vicevoorzitter Marian Louppen-Laurant. Op deze plaats wil ik haar nogmaals hartelijk danken voor haar grote inzet de afgelopen jaren als bestuurslid. We hopen dat er veel leden zijn die zich voor haar functie (en de andere vacante bestuursfunctie) kandidaat willen stellen.

Graag breng ik alvast ons congres / ledendag van 18 september a.s. onder de aandacht. Meer informatie hierover verderop in deze e-NIEUWS. Deze week krijgt u ook een mail met het programma. Ik kan dit evenement bij deze u van harte aanbevelen.

Ik wens u allen een mooie zomervakantie toe! De VTW hoopt u in het najaar weer op het congres of één van onze vele bijeenkomsten en masterclasses te mogen begroeten.


Terug