Heeft u al deelgenomen aan de 7e editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmark­onderzoek?

De VTW nodigt u uit mee te doen aan de 7e editie van het jaarlijkse Commissarissen benchmark­onderzoek, onderzoek dat zich richt op de ontwikkeling van het commissariaat in de private en semipublieke sector. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de auteurs Aalt Klaassen (researcher/consultant) en prof. Herbert Rijken (hoogleraar aan de VU). Verzameling en verwerking van de gegevens geschiedt door De Man Beheer en Advies.

Let op: met het invullen van de web based vragenlijst zijn zo’n 4 a 5 kwartier gemoeid. Dit is behoorlijk wat tijd. De beslissing is aan u of u hieraan mee wilt doen. En u kiest zelf welke vragen u wel of niet invult. Een beperkt aantal kenmerkvragen is ‘verplicht’. Hoe meer u en uw collega toezichthouders invullen des te hoger is de toegevoegde waarde.

Waarom deelnemen?
Circa 200 commissarissen hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 80 commissarissen uit de corporatiesector. De ervaring leert dat nage­noeg alle deelnemers ook de volgende jaren blijven deelnemen, ondanks de ruime tijdsinvestering die gemoeid is met het invullen van de enquête.

Deelnemers aan het onderzoek:

Opzet onderzoek 2015
Vragen over activiteiten, competenties, samenwerking en evaluatie zijn nagenoeg gelijk aan de afgelopen jaren, zodat de trends in de periode vanaf 2008 kunnen worden geanalyseerd. Naast deze repeterende vragen wordt dit jaar onder andere aandacht geschonken aan de evaluatie van de RvB, de voordrachtcommissaris, verantwoording en relatiebeheer met derden. Uiteraard wordt het onderzoek uitgevoerd op basis van anonimiteit. Resultaten zijn niet te herleiden naar de afzonderlijke respondenten.

Uw keuze: persoonlijk interview of online vragenlijst
Indien u het op prijs stelt deel te nemen op basis van een interview met één van de partners/consultants van Board in Balance, dan kunt u uw contactgegevens sturen naar Dirk Jaap Klaassen (dirk-jaap.klaassen@boardinbalance.com). Vervolgens wordt contact met u opgenomen om een afspraak te plannen voor een persoonlijk interview. 

Door de link onderaan aan te klikken komt u rechtstreeks in de vragenlijst. U kunt deze tot 20 juli invullen. Dit hoeft niet in één keer te gebeuren, u  kunt op ieder moment verder met beantwoording tot de uiterste inzendtermijn.

Als u het gebruik van cookies heeft toegestaan, hoeft u de vragenlijst niet in één keer in te vullen, maar kunt u dat in meer keren doen. De gegeven antwoorden van de schermen die u achter u heeft gelaten, blijven bewaard. Als u het plaatsen van cookies heeft geweigerd of wanneer deze verwijderd worden bij afsluiten van de computer, worden uw eerder gegeven antwoorden niet bewaard. U moet dan weer vooraan beginnen.

Klik hier om naar het onderzoek te gaan:
http://aaltklaassen.survey.netq.nl/nq.cfm?q=c8563d11-256f-4873-9164-e70741c9faf8


Terug