Trendanalyse WSW: verwachte verbetering financiële positie corporaties onzeker

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) stelt in de trendanalyse 2015 dat de verwachte verbering van de financiële positie van corporaties onzeker is.

Zo schrijft het WSW onder meer: "De geplande verbetering van de financiële positie van corporaties is het gevolg van een verhoging van de huren, een verwachte toekomstig lage rentestand, aflossing van leningen en een lager investeringsniveau. Bij doorrekening van een huurprijsaanpassing die het inflatietempo volgt (lager dan waarmee corporaties nu rekenen) zien we meteen dat een aantal corporaties de nu voorspelde financiële verbetering niet kan realiseren."

Meer informatie over de trendanalyse 2015 en het gehele rapport van het WSW.


Terug