Nieuwsbrief 10 maart 2023

Save the date: Dialoogtafels ‘Solidariteit in de corporatiesector’ - woensdag 24 mei 2023

Op woensdag 24 mei organiseert de VTW samen met Aedes een avondbijeenkomst over ‘solidariteit in de corporatiesector’. We gaan op deze avond tijdens meerdere dialoogtafels met elkaar in gesprek aan de hand van 4 verschillende concrete casussen. Commissarissen zijn van harte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aedes nodigt voor deze bijeenkomst bestuurders uit.

Lees verder

Autoriteit Woningcorporaties publiceert Staat van de Corporatiesector 2022

In de jaarlijkse Staat van de Corporatiesector geeft de Autoriteit woningcorporaties (Aw) het beeld van belangrijke actuele ontwikkelingen in de sector. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geïnformeerd over de Staat van de Corporatiesector 2022 en hier een reactie op gegeven. 

Lees verder

AEDES: ‘Te veel’ nieuwbouwplannen nodig voor bouw voldoende woningen

Aedes herkent zich niet in de aanbeveling van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) om meer inzicht te geven in hoeveel de corporaties echt kunnen bouwen en wat zij op korte termijn kunnen investeren. Ook kijkt Aedes anders naar het verschil tussen de voorgenomen en gerealiseerde plannen. 

Lees verder

Wet betaalbare huur in consultatie

Minister De Jonge heeft afgelopen week zijn wetsvoorstel om middenhuur te reguleren aangeboden voor internetconsultatie. Middenhuurwoningen krijgen een vorm van huurprijsbescherming, zodanig dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt én het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Het kabinet heeft dit voornemen uit het regeerakkoord uitgewerkt in dit wetsvoorstel.

Lees verder

‘Bouw aan wederzijds vertrouwen met medewerkers’ - praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC

Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC: ‘Toezicht op randvoorwaarden en omstandigheden werknemers’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Net als in 2022 publiceren we casussen die aansluiten op één van de vijf aandachtsgebieden uit de handreiking De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris, dit keer: ‘Toezicht op randvoorwaarden en omstandigheden in het dagelijks werk van alle werknemers.’ Pas na diens vertrek ontvangt de RvC signalen van medewerkers over (sociaal) grensoverschrijdend gedrag van de (ex)bestuurder. De RvC is verrast dat deze signalen nooit eerder zijn geuit. Hoe dit te voorkomen?

Lees verder

De werkgroep werkgeversrol bespreekt graag ook uw dilemma!

Heeft u als commissaris te maken (gehad) met een dilemma in uw werkgeversrol? De werkgroep werkgeversrol van de VTW roept commissarissen op om deze met haar te delen. 

Lees verder

Visie op besturen en toezichthouden en het effect van management karakteristieken

Denkt u weleens na over het effect van uw eigen karakteristieken op uw beslissingen als toezichthouder? Met slechts 10 minuten van uw tijd kunt u mij helpen dit te onderzoeken, namelijk door het invullen van mijn vragenlijst en deze vragenlijst te delen met uw bestuurder. Dit onderzoek is onderdeel van mijn master Organization Studies aan Tilburg University.

Lees verder

Twee nieuwe leden Programmaraad

Door de aflopende termijnen van mevrouw Annot en de heer Smets waren er twee vacatures voor de Programmaraad van de VTW Academie. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat na de selectieprocedure de heer Ketelaars en mevrouw Leenen zijn benoemd als leden van de Programmaraad. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Lees verder

De kracht van intervisie voor toezichthouders

Intervisie is een vorm van collegiaal consult, waarbij de deelnemers hun vraagstukken met elkaar bespreken. Het doel van intervisie is om degene die een casus inbrengt breder te laten kijken naar het eigen vraagstuk en naar eigen gedrag. We kijken allemaal door onze eigen bril naar de wereld om ons heen kijken en ook naar onszelf. De kracht van intervisie is een goed beeld te krijgen over de eigen bril en in staat is om ook van bril te wisselen. Een andere belangrijke kracht van intervisie is de aanspreekbaarheid op eigen gedrag. De deelnemers leren om respectvol het getoonde gedrag bespreekbaar te maken.  

Lees verder

VTW Academie: Heeft u de benodigde kennis om het financiële functioneren van de corporatie te beoordelen?

Vrijwel elke RvC heeft één of meer leden met een stevige financiële achtergrond, maar iedere commissaris dient de nodige basiskennis te hebben om het financiële functioneren van de corporatie en de inbreng van de ‘financieel specialisten’ te kunnen volgen en beoordelen. Daarbij komt dat de financiële wereld van de woningcorporatie veel branchespecifieke bijzonderheden kent.

Lees verder

Vacature Sr. beleidsmedewerker public affairs en communicatie

Door het vertrek van Hans Geurts is er bij het VTW  bureau een vacature vrijgekomen voor een senior beleidsmedewerker public affairs en communicatie (36u). Bent u degene (of kent u iemand) die ons team komt versterken?

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties: Woonik, Woonpunt, Havensteder, deltaWonen en Bazalt Wonen. Daarnaast is de VTW op zoek naar een lid voor de Financiële Commissie en een sr. beleidsmedewerker Public affairs en communicatie. 

Lees verder