Nieuwsbrief 4 november 2022

‘Samenwerken is het nieuwe concurreren’ - workshop VTW en De Vernieuwde Stad over succes- en faalfactoren samenwerking

Corporaties moeten meer dan ooit samenwerken met (lokale) partners om de grote maatschappelijke opgaven te realiseren. Bestuurders van grote stedelijke corporaties (leden van het platform De Vernieuwde Stad) en hun toezichthouders deelden tijdens de workshop ‘Minder ik, meer wij’ in Breukelen hun ervaringen en dilemma’s over die samenwerking én over het ongezegde in de bestuurskamer.

Lees verder

Reminder: Themabijeenkomst en ALV op 22 november a.s.

Op 22 november a.s. bent u als lid van de VTW van harte welkom bij onze halfjaarlijkse themabijeenkomst en ALV. We hopen elkaar te zien bij Hotel Van der Valk in Veenendaal.

Lees verder

Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2023

Minister De Jonge (BZK/VRO) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2023 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met H worden per 1 januari 2023 met 2,9% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2023 was al eerder vastgesteld op € 223.000.

Lees verder

Handboek marktwaardering gepubliceerd door Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties heeft op 31 oktober 2022 het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2022 gepubliceerd. 

Lees verder

Bijeenkomst Versnellingslab circulair bouwen op 29 november a.s.

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen. Met dit meerjarig leer- en ontwikkelprogramma werken corporaties toe naar circulair bouwen.

Lees verder

VTW Academie: Blended learning programma Boardroom Dynamics

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen de RvC en de bestuurder. Plannen en voorstellen worden ingeleid en beoordeeld, er wordt gespard met de bestuurder en er worden vergaderpunten besproken. Dit samenspel tussen verschillende personen moet uiteindelijk tot goede beslissingen leiden.

Lees verder

Cyberrisico's: welke vragen zou u moeten stellen als commissaris? Bijeenkomst 24 november a.s. commissarissenonderzoek (Grant Thornton & Board in Balance)

De VTW brengt de bijeenkomst op 24 november a.s. van Grant Thornton en Board in Balance graag onder uw aandacht. In deze bijeenkomst staat Cybersecurity centraal. De organisatoren delen inzichten uit de meest recente commissarissen-benchmarkonderzoeken, met speciale aandacht voor de woningcorporatie.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 4 vacatures bij 4 corporaties online: bij Sité Woondiensten, Stadlander, Wuta, Welbions en Vidomes.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 31 oktober 2022

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Economisch Instituut voor de Bouw; geen huurverlagingen voor enkel glas; en antwoorden op schriftelijke vragen Begroting Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Lees verder