Cyberrisico's: welke vragen zou u moeten stellen als commissaris? Bijeenkomst 24 november a.s. commissarissenonderzoek (Grant Thornton & Board in Balance)

De VTW brengt de bijeenkomst op 24 november a.s. van Grant Thornton en Board in Balance graag onder uw aandacht. In deze bijeenkomst staat Cybersecurity centraal. De organisatoren delen inzichten uit de meest recente commissarissen-benchmarkonderzoeken, met speciale aandacht voor de woningcorporatie.

Wat wordt er zoal besproken?

Wanneer interessant?

Veel bedrijfsinformatie is openbaar toegankelijk of medewerkers komen door het thuiswerken via privénetwerken op het bedrijfsnetwerk terecht. De medewerkers hebben via allerlei apparaten toegang tot het bedrijfsnetwerk, maar beseft u wel dat deze devices en privénetwerken een potentieel risico vormen voor de onderneming? De organisatie moet kunnen doordraaien bij een cyberaanval. Medewerkers moelten ook veilig kunnen thuiswerken. Een hack moet snel gedetecteerd worden. Hoe kan dat aangepakt worden? Na afloop van deze bijeenkomst bent u zich ervan bewust hoe cyberincidenten ontstaan en welke stappen de organisatie kan zetten om risico’s te verkleinen

Voor wie?
Voor commissarissen/toezichthouders, raden van bestuur, secretarissen van RvC’s en RvB’s en internal auditors. 

Sprekers

Wanneer?
Donderdag 24 november 2021 van 09.00 – 12.30 uur

Programma

09:00 - 09:30 uur Ontvangst

09:30 - 11:30 uur Start programma

11:30 - 12:30 uur Lunch en netwerken 

Waar
Grant Thornton, De Passage 150, 1101 AX in Amsterdam

Wat levert het op?

U ontvangt 2 PE-punten voor deelname aan dit evenement.

Waar kan ik me aanmelden?

Aanmelden via Grant Thorton (N.B. niet via de VTW) 

Serie over Grant Thornton Commissarissen-bennchmarkonderzoek
Deze bijeenkomst maakt deel uit van de serie rond het Grant Thornton Commissarissen-benchmarkonderzoek. Meer weten? Hier vindt u de rapporten van Grant Thorton. 


Terug