Bijeenkomst Versnellingslab circulair bouwen op 29 november a.s.

Woningcorporaties helpen om concrete stappen te zetten naar een circulaire praktijk bij het (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair Bouwen. Met dit meerjarig leer- en ontwikkelprogramma werken corporaties toe naar circulair bouwen.

Het Versnellingslab is voor toezichthouders en medewerkers op bestuurlijk/management en operationeel niveau bij woningcorporaties. De drie groepen (toezicht, bestuur/management, operationeel) krijgen elk een eigen programma, waarvan een deel gezamenlijk. De VTW brengt het Versnellingslab graag onder uw aandacht. 

Er zijn vier bijeenkomsten gepland, de eerste drie masterclasses zijn digitaal / online. De online bijeenkomsten zijn van 14.00-16.30 uur. 

29 november 2022: Kick-off/introductie

17 januari 2023: 2e werksessie

7 februari 2023: 3e werksessie

14 maart 2023: Casusbezoek

Het Versnellingslab is geaccrediteerd voor PE-punten en wordt georganiseerd door vier organisaties: Platform31, Groene Huisvesters, Alba Concepts en Cirkelstad. Onder andere Aedes en TUDelft zijn partners van het programma. De eerste bijeenkomst is op 29 november.

Meer informatie en aanmelden: https://groenehuisvesters.nl/versnellingslab/ (N.B. niet via de VTW).


Terug