Handboek marktwaardering gepubliceerd door Autoriteit Woningcorporaties

De Autoriteit Woningcorporaties heeft op 31 oktober 2022 het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde 2022 gepubliceerd. 

Op grond van de Woningwet dient het bestuur voor de jaarrekening het vastgoed in exploitatie te waarderen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Dit waarderingshandboek beoogt de toegelaten instellingen te ondersteunen in het proces om tot waardering op marktwaarde te komen. Daarnaast levert dit handboek een bijdrage aan uniformering en transparantie van de waarderingen bij alle toegelaten instellingen, mede door de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

Download Handboek (webste Aw)

Aedes
Op de website van Aedes is aanvullende informatie te vinden, onder meer over belangrijke wijzigingen in het publicatieproces. Aedes: handboek marktwaardering beschikbaar.


Terug