Minister publiceert Regeling bezoldigingsmaxima 2023

Minister De Jonge (BZK/VRO) heeft de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting voor 2023 vastgesteld. De bezoldigingsmaxima van de klassen A tot en met H worden per 1 januari 2023 met 2,9% verhoogd en vervolgens afgerond naar boven op een duizendvoud in euro’s. Het algemene WNT-bezoldigingsmaximum per 2023 was al eerder vastgesteld op € 223.000.

De volledige tekst van de Regeling kunt u lezen in de Staatscourant van 1 november 2022.

Bezoldiging commissarissen per 2023
De ALV van de VTW beslist op 22 november 2022 over de bezoldigingsregeling per 2023. Dan wordt het advies besproken van de ledenwerkgroep Evaluatie en Advies Beroepsregel. 

Alle leden kunnen voorafgaand of tijdens de ALV (alleen) elektronische hun stem uitbrengen via https://leden.vtw.nl/votes, door in te loggen op de persoonlijke pagina ‘Stemmen’ in de Leden Login.


Terug