Nieuwsbrief 30 september 2022

‘Hart voor huurders – VTW tijdens jubileumtour te gast bij Mozaïek Wonen in Gouda

In de zesde bijeenkomst van de jubileumtour werd uitgebreid stil gestaan bij de relatie tussen de corporatie en de huurders; en de verbindingen in de wijk. Mozaïek Wonen heeft hiervoor het thema ‘Hart voor huurders’ gekozen. Ook de teamvorming binnen de RvC, de risicobeheersing en flexwoningen kwamen aan de orde.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 8: De rol van de bestuurder bij de zelfevaluatie RvC

Een veel gehoorde vraag bij zelfevaluaties gaat over de rol van de bestuurder hierbij. Het beantwoorden vraagt eerst een heldere omschrijving van het doel van een zelfevaluatie. De auteur vindt dat een zelfevaluatie gaat over de governance van de volkshuisvestelijke prestaties (dus over de leefwereld) in plaats van over het interne toezicht op de systeemwereld. Vanuit deze definitie reflecteert auteur Theo Stubbé op de rol van de bestuurder bij de zelfevaluatie en eindigt hij met een aantal overwegingen om die rol situationeel in te vullen.   

Lees verder

Nieuwe podcast: Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 door de Aw en het WSW

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting. Zo vragen ze aandacht voor de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het opnemen van meerdere scenario-analyses in de begroting.

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Actueel - Prinsjesdag en de volkshuisvesting (audio + video)

Op 20 september 2022 was het Prinsjesdag. Wat zei koning Willem-Alexander in de troonrede over woningbouw? Welke plannen heeft het kabinet in petto? Wat staat er in de Rijksbegroting 2023 over de verhuurderheffing? Bij de Algemene Politieke Beschouwingen kwamen PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren met een motie om tochtige woningen te verduurzamen. In de podcast praten Eelkje van de Kuilen, Frank Roerdinkholder en Hans Geurts u bij.

Lees verder

Nibud raadt kabinetsplan af om de huurtoeslag te wijzigen (normhuren)

Het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting (Nibud) heeft in opdracht van het kabinet een impactanalyse uitgevoerd op het wetsvoorstel normhuren. De conclusie van het Nibud is dat 2/3e van de huurders er op achteruit gaan als het systeem van normhuren wordt ingevoerd. Het Nibud raadt het wetsvoorstel daarom af.

Lees verder

VTW Academie: Eerstvolgende masterclasses van de VTW Academie

De volgende masterclasses gaan in oktober en november nog van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden door te klikken op de links hieronder. Op de website van de VTW Academie vindt u ook het volledige programma van 2022.

Lees verder

Woonzorg Nederland: Innoveren in seniorenhuisvesting: 'Samen op zoek naar nieuwe formules'

Nederland vergrijst snel. In 2040 zijn er in Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Deze vergrijzing vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen. Woonzorg Nederland heeft 5 woonformules ontwikkeld om invulling te geven aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 26 september 2022: Minister De Jonge neemt afstand van kritisch Rekenkamer-rapport

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: minister De Jonge neemt afstand van kritisch Rekenkamer rapport; minister erkent 'tegenwind' in bouw en wil snel duidelijkheid over huurregulering; vragen in de Kamer over Wet goed verhuurderschap; Onderzoek: woningtekort zet verder door, ondanks nieuwe bouwplannen kabinet; en ABF Research: 823.000 woningen haalbaar.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 7 vacatures bij 6 corporaties online: bij WSN, de Sleutels, JOOST, Elan Wonen, Het Grootslag en Mercatus.

Lees verder

VTW Jubileumcongres op 7 oktober; volgende nieuwsbrief verschijnt op 6 oktober

Volgende week vrijdag 7 oktober is het feestelijke VTW jubileumcongres dat in het teken staat van de toekomst van het toezicht én uiteraard ons 20-jarig bestaan. U kunt zich hier overigens nog steeds voor aanmelden. In verband met het congres verschijnt de VTW Nieuwsbrief eenmalig niet op vrijdag, maar al op donderdag 6 oktober a.s. In de nieuwsbrief van 14 oktober verschijnt een uitgebreid verslag van het congres.

Lees verder