Nieuwe podcast: Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi 2022 door de Aw en het WSW

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben vier aandachtspunten geformuleerd voor corporaties die de komende periode gaan werken aan de meerjarenbegroting. Zo vragen ze aandacht voor de realiseerbaarheid van de meerjarenbegroting; de relatie tussen de meerjarenbegroting en de gemaakte prestatieafspraken; de doorwerking van de Nationale prestatieafspraken in het huurbeleid; en het opnemen van meerdere scenario-analyses in de begroting.

In deze podcast praten Eelkje van de Kuilen (advocaat en partner AKD), Frank Roerdinkholder (VTW-lid bij de Woonmensen in Apeldoorn en manager Financiën en IT bij Domijn in Enschede) en Hans Geurts (senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie bij de VTW) over de vier aandachtspunten. Uiteraard komen ook de Nationale prestatieafspraken hierin voorbij.

Zie ook het VTW nieuwsbericht 'Aandachtspunten meerjarenbegroting en dPi' van 23 september jl. 

Deze podcast is niet alleen te beluisteren hieronder of via uw favoriete podcast app, maar een complete videoregistratie is ook te bekijken via YouTube (25 min.)

De audio versie:

 

De video versie:


Terug