Woonzorg Nederland: Innoveren in seniorenhuisvesting: 'Samen op zoek naar nieuwe formules'

Nederland vergrijst snel. In 2040 zijn er in Nederland naar verwachting 4,8 miljoen 65-plussers. Deze vergrijzing vraagt om nieuwe (collectieve) woonvormen. Woonzorg Nederland heeft 5 woonformules ontwikkeld om invulling te geven aan de leemte tussen ‘de eengezinswoning’ en het verpleeghuis.

De 5 woon-zorg formules zijn:

Voor meer informatie: de brochure van Woonzorg Nederland over de vijf woonformules of kijk op de website van Woonzorg Nederland.


Terug