Nieuwsbrief 9 september 2022

Nieuwe directeur VTW: Bronia Vermaas-van de Bilt

Het bestuur van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft Bronia Vermaas-van de Bilt benoemd als nieuwe directeur. Zij is de opvolgster van Mette Vernooij, die momenteel directeur a.i. is. Met de aanstelling van Bronia Vermaas is de functie van directeur weer permanent ingevuld na het vertrek van Albert Kerssies in juni 2022.

Lees verder

‘Deskundigheid leden bevorderen is het belangrijkste’ - interview met Jacques Gerards, één van de twee initiatiefnemers van de VTW in 2002, over rol toezicht en 20 jaar VTW

De VTW viert het 20-jarig bestaan onder meer met het jubileumcongres op 7 oktober a.s. Twintig jaar geleden nam Jacques Gerards samen met Reinout Stigter het initiatief om de vereniging voor toezichthouders in de corporatiesector op te richten. Hoe kijkt Gerards terug en wat is volgens hem de belangrijkste opdracht van de VTW?

Lees verder

Begeleide intervisiegroepen: u kunt weer inschrijven!

VTW biedt de mogelijkheid aan commissarissen om deel te nemen aan intervisiegroepen. Begeleid door ervaren moderatoren Ivone Bergsma en Martijn de Loor kunt u in deze intervisiegroepen met andere deelnemers ingebrachte vraagstukken bespreken. Doordat de deelnemers de ingebrachte vraagstukken op systematische wijze onderzoeken, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Er ontstaat een leergemeenschap, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staan.

Lees verder

Save the date: In gesprek met minister De Jonge in Helmond op 17 oktober a.s.

Op maandag 17 oktober van 14.30-16.30 uur komt minister Hugo de Jonge op uitnodiging van de VTW naar Helmond voor een werkbezoek en een gesprek met VTW-leden over zijn plannen voor de volkshuisvesting. De Nationale prestatieafspraken komen hierbij ongetwijfeld aan bod. Het werkbezoek staat in het teken van conceptueel bouwen. 

 

Lees verder

Sneak preview van de VTW Special 'Toekomst van het toezicht'

Dit jaar brengen we een bijzondere jubileumeditie van de VTW Special uit vanwege het 20-jarig bestaan van de VTW. De Special staat in het teken van de 'Toekomst van het toezicht' - maar kijkt ook terug op de ontwikkelingen in de afgelopen twintig jaar. Jacobine Geel en prof. Floor Rink kijken vooruit naar de aanbevelingen van de VTW Denktank en het onderzoek naar de relatie intern en extern toezicht, minister Hugo de Jonge geeft een toelichting op zijn plannen en de rol van toezichthouders hierbij en alle gekozen voorzitters van de VTW, Margriet Meindertsma, Heino van Essen en Guido van Woerkom, gaan in op de veranderingen tijdens hun voorzitterschap. Hierbij alvast een korte preview. Eind september ontvangen alle leden en onze relaties een exemplaar.

Lees verder

VTW Academie: vernieuwd online college 'De wereld van de woningcorporatie'

Bent u als commissaris nieuw in de wereld van volkshuisvesting? Het online college ‘De wereld van de woningcorporatie’ geeft u inzicht in de achtergrond van een woningcorporatie en geeft aandacht aan de governance bij woningcorporaties. Het college geeft u als commissaris een beter beeld van het werkveld en welke rol u als commissaris vervult in de corporatie.

Lees verder

Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen, presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden, om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Lees verder

Rijk versnelt bouwen flexwoningen, aanbesteding voor 2.000 woningen gestart

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding voorbereid om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen, om zo de bouwstroom voor de komende jaren door te trekken.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 5 september 2022: Kamervragen over 'lamleggen' woningbouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: onder andere Kamervragen over 'lamleggen' woningbouw, huurtoeslag en flexwoningen.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 19 vacatures bij 14 corporaties online: bij Woningstichting Maasvallei, Woonconcept, Het Gooi en Omstreken, Thús Wonen, Zaam Wonen, Vidomes, Actium, Domesta, Goed Wonen, St. Antonius van Padua, Woonstichting Hulst, Dudok Wonen, Woonwaard Noord-Kennemerland en WSN.

Lees verder