Begeleide intervisiegroepen: u kunt weer inschrijven!

VTW biedt de mogelijkheid aan commissarissen om deel te nemen aan intervisiegroepen. Begeleid door ervaren moderatoren Ivone Bergsma en Martijn de Loor kunt u in deze intervisiegroepen met andere deelnemers ingebrachte vraagstukken bespreken. Doordat de deelnemers de ingebrachte vraagstukken op systematische wijze onderzoeken, halen alle deelnemers er voor zichzelf herkennings- en leerpunten uit. Er ontstaat een leergemeenschap, waarbij vertrouwelijkheid en veiligheid voorop staan.

De commissarissen, die hebben deelgenomen, zijn zeer positief over de intervisiegroepen en de wijze van begeleiding: 

• 'Sfeer van vertrouwen en rust'
• 'Gesprekken gaan de diepte in'
• 'Integere en constructieve manier van elkaar feedback geven'
• 'Zeer deskundige en veilige begeleiding'

Inhoud en doel van intervisie
Een groep bestaat uit 5-7 deelnemers. De deelnemers functioneren in de werksituatie op veilige afstand van elkaar, maar zijn wel allemaal commissaris bij een woningcorporatie. Er worden 4 bijeenkomsten binnen een periode van 12 maanden georganiseerd.

De begeleide intervisie richt zich op de ontwikkeling van competenties: bestuurlijk inzicht, integriteit en moreel besef, authenticiteit, onafhankelijke oordeelsvorming, zelfreflectie. De deelnemers vergroten hun inzicht van goed toezicht, boardroom- en RvC-dynamics, de kunst van effectieve en open vragen stellen, het bieden van constructief tegenspel, het scheppen van een open en vertrouwelijk leerklimaat. 

Inschrijving is voor een cyclus van 4 bijeenkomsten, verspreid over een jaar. Een bijeenkomst duurt ca. 3 uur. Locaties en data worden met de deelnemers afgestemd.  

Prijs
De prijs voor 4 bijeenkomsten bedraagt € 990,00 (excl. BTW).

PE-punten
Maximaal aantal PE-punten bij aanwezigheid: 12 (3 PE-punten per bijeenkomst). 

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Ivone Bergsma (06-55366079) of bij Martijn de Loor (06-48227842). Voor meer informatie over de begeleide intervisie- en leergroepen voor (a.s.) voorzitters RvC kunt u contact opnemen met Ivone Bergsma (06-55366079, info@ivonebergsma.nl).


Terug