Landelijk actieplan voor 60.000 extra studentenwoningen in 2030

Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen, presenteert het kabinet samen met gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten vandaag het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030. Met dit actieplan willen de partijen tot een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen over een periode van 8 jaar komen. Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden, om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Het doel is 60.000 studenteneenheden in 8 jaar tijd te realiseren door nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Ook wordt er ingezet op het versneld bouwen van meer flexwoningen 37.500 in periode 2022-2024.
Met gemeenten zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus. Het kabinet investeert tevens € 37 miljoen via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Lees het hele nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

 


Terug