Rijk versnelt bouwen flexwoningen, aanbesteding voor 2.000 woningen gestart

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Dit beoogt de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. Daarnaast wordt er vanuit de corporatiesector een grotere aanbesteding voorbereid om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen, om zo de bouwstroom voor de komende jaren door te trekken.

In het nieuwsbericht van Rijksoverheid.nl staat verder dat er de komende twee jaar (2022-2024) 37.500 flexwoningen gerealiseerd moeten worden. Het Rijk wil verder een garantstelling invoeren om financiële risico's op te vangen. De Taskforce Tijdelijke Huisvesting biedt ondersteuning aan partijen zoals gemeenten, provincies en woningcorporaties als zij mogelijkheden zien voor de versnelde realisatie van flexwoningen.

Meer informatie
'Rijk versnelt bouwen flexwoningen, aanbesteding voor 2.000 woningen gestart' - nieuwsbericht Rijksoverheid.nl

Taskforce Tijdelijke Huisvesting


Terug