Politiek nieuwsoverzicht 5 september 2022: Kamervragen over 'lamleggen' woningbouw

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: onder andere Kamervragen over 'lamleggen' woningbouw, huurtoeslag en flexwoningen.

Woningbouw
In de Kamer zijn vragen gesteld naar aanleiding van een Telegraaf-artikel dat de woningbouw lam komt te liggen door alle extra regels die door minister De Jonge worden opgelegd. Zo vraagt JA21: "Wilt u voor de Kamer in beeld brengen door welke overmaat aan regels de bouw van grote woningbouwprojecten nagenoeg lam komt te liggen? Wat hebt u ondernomen toen ontwikkelaars en bouwers u eerder dit jaar hebben gewaarschuwd dat uw plannen om de wooncrisis te bestrijden niet haalbaar zijn? Hoe gaat u het vertrouwen van beleggers en ontwikkelaars terugwinnen, die afgaand op berichten in de media door uw plannen, manier van aanpak en strakke regels niet meer willen investeren in woningbouw?"

Eerder stelden ook de VVD en PVV al vragen over het mogelijk wegvallen van woningbouw. Lees het terug in het politiek nieuwsoverzicht van 29 augustus.

Huurtoeslag
Het kabinet is van plan om in 2023 de koopkracht onder andere te versterken via een hogere huurtoeslag. Dit lekte afgelopen week via diverse media uit. Met de maatregel moeten huishoudens worden ondersteund die geconfronteerd worden met hoge energierekeningen.

Flexwoningen
De Telegraaf ziet nogal wat beren op de weg met betrekking tot de bouw van flexwoningen. Zo is het verdienmodel moeilijk rond te maken voor investeerders en zijn de kosten gestegen door de oorlog in Oekraïne. Ook kampen de tijdelijke woningen met een imagoprobleem. 

Het Rijk maakte bekend dat het Rijksvastgoedbedrijf een aanbesteding start voor de bouw van 2000 flexwoningen. Lees hier het VTW nieuwsbericht hierover.

Asielcrisis... ook extra flexwoningen
Minister Bruins Slot en minister De Jonge hebben naar aanleiding van de asielcrisis een incidentele suppletoire begroting aangekondigd om op korte termijn opvolging te kunnen geven aan het maatregelenpakket versnelling woningbouw. De ministers geven aan zo spoedig mogelijk te willen starten met de uitvoering van het maatregelenpakket, waaronder een snellere realisatie van extra flexwoningen.   

Kamerbrief: Budgettaire gevolgen maatregelenpakket versnelling woningbouw i.v.m. asielcrisis

- - - 
Het politiek nieuwsoverzicht 'Actueel in de volkshuisvesting' op het gebied van belangenbehartiging wordt door de VTW gemaakt in samenwerking met 1848.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Geurts, senior beleidsmedewerker Public Affairs en Communicatie: h.geurts@vtw.nl // 06 46 87 99 28


Terug