Nieuwsbrief 25 maart 2022

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 2: 'Waarom heb ik er niet om gevraagd?' door Dick van Ginkel

Toezicht in de praktijk: de zelfevaluatie van de RvC - casus 2: 'Waarom heb ik er niet om gevraagd?' De tweede aflevering in de nieuwe reeks ‘Toezicht in de praktijk’ over de begeleide zelfevaluatie van de RvC. Auteur Dick van Ginkel gaat in op de zelfreflectie en zelfevaluatie van de RvC.

Lees verder

‘Bevraag bestuurder op samenhang in opgaven’ - interview Jantine Kriens (commissie Raad Leefomgeving en Infrastructuur) over grote opgaven en te weinig sturing op ruimte

De woningbouw, het stikstofdossier, de energietransitie. Nederland staat voor grote opgaven, maar de sturing op de beperkte ruimte in het land is ontoereikend. Volgens Jantine Kriens, commissielid van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli), moet het Rijk meer de regie pakken. Ook corporaties zijn aan zet: zij moeten verder kijken dan hun eigen opgaven en in de regio samenwerking zoeken.

Lees verder

‘Voorkom verrassingen over besluiten in RvC’ - Praktijkvoorbeeld werkgeversrol RvC nr. 4: ‘ ‘Zorg voor de individuele bestuurder’

De werkgeversrol van de RvC verdient aandacht. In de praktijk lopen bestuur en toezicht tegen dilemma’s aan. Een VTW-werkgroep heeft zich over praktijkvoorbeelden gebogen om meer inzicht te krijgen in die dilemma’s en de geleerde lessen op een rij te zetten. Elke twee weken publiceren we een casus die aansluit op één van de vijf aandachtsgebieden zoals benoemd in de handreiking "De smalle en brede werkgeversrol van de commissaris."

Dit keer: ‘Zorg voor de individuele bestuurder’. De bestuurder wil de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst agenderen, terwijl duidelijk is dat de raad niet akkoord zal gaan. De deadline nadert en reputatieschade dreigt. Wat kan de RvC-voorzitter doen?

Lees verder

VTW Academie: Masterclass rondom volkshuisvestelijke dilemma’s als beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid

Op woensdag 8 juni vindt de ééndaagse masterclass ‘Betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid voor commissarissen van woningcorporaties’ plaats. Bij de ontwikkeling van beleid en de inzet van middelen moeten corporaties (en specifiek u als commissaris) voortdurend afwegingen maken tussen betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. Daar dwars doorheen loopt het voornemen om werk te maken van duurzaamheid en de energietransitie. Een uitdaging, waar deze masterclass u handvatten voor geeft.

Lees verder

Recensie: 'Operatie Wooncoöperatie' van Arie Lengkeek en Peter Kuenzi

Hoe de woningmarkt in de afgelopen decennia langzaam maar zeker veranderde in een karikatuur van zichzelf, is wel de meest doeltreffende zin in het boek. Heel helder wordt gemaakt op welke wijze in Nederland de problemen zijn ontstaan en hoe we met elkaar de woningmarkt ingewikkeld hebben gemaakt. Vanuit de bedoeling goed te doen. De huidige problemen zijn echter niet eenvoudig op te lossen. Toch doen Arie Lengkeek en Peter Kuenzi hiertoe een voorstel met de wooncoöperatie. Omdat het anders kan.

Lees verder

Toekomstbestendige woningen uit de fabriek in Zeeland

Woningcorporaties Beveland Wonen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen laten beide driedimensionale verplaatsbare woningen bouwen uit de fabriek. In de toekomst kunnen deze woningen verplaatst worden naar plekken binnen de regio of elders in het land. Met deze manier van conceptbouwen spelen de woningcorporaties in op de veranderende kwalitatieve woonvraag die ontstaat als gevolg van vergrijzing en bevolkingskrimp op termijn. Dit praktijkvoorbeeld wordt door de Rijksoverheid uitgelicht op de thematische website Woningmarktbeleid.nl.

Lees verder

Oekraïense vluchtelingen en de rol van woningcorporaties

Miljoenen inwoners van Oekraïne zijn op de vlucht geslagen door het oorlogsgeweld in hun land. Een deel van deze vluchtelingen krijgt onderdak in Nederland. Hoe lang is op dit moment nog onduidelijk. De Rijksoverheid, gemeenten en particuliere initatieven zetten zich in om deze mensen een huis te geven. Ook op woningcorporaties wordt een beroep gedaan. Vanuit uw rol als toezichthouder vraagt u zich misschien af wat er mogelijk is. Het Rijk heeft een overzicht gemaakt.

Lees verder

Actueel: vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 10 vacatures bij 9 corporaties online: bij De Huismeesters, Trudo, Alwel, Beter Wonen, Woonpartners, De Zes Kernen, Woningstichting Vecht en Omstreken, Vechtdal Wonen en Heuvelrug. Vitalis Woonzorg Groep heeft ook een vacature.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 21 maart 2022: Energietransitie, Wonen en zorg voor ouderen en Staat van de Woningmarkt

In het politiek nieuwsoverzicht van deze week: energietransitie en verduurzaming om sneller onafhankelijk te zijn van Russisch gas; ronde tafel Tweede Kamer over wonen en zorg voor ouderen; en moties aangenomen over de Staat van de Woningmarkt. 

Lees verder