Oekraïense vluchtelingen en de rol van woningcorporaties

Miljoenen inwoners van Oekraïne zijn op de vlucht geslagen door het oorlogsgeweld in hun land. Een deel van deze vluchtelingen krijgt onderdak in Nederland. Hoe lang is op dit moment nog onduidelijk. De Rijksoverheid, gemeenten en particuliere initatieven zetten zich in om deze mensen een huis te geven. Ook op woningcorporaties wordt een beroep gedaan. Vanuit uw rol als toezichthouder vraagt u zich misschien af wat er mogelijk is. Het Rijk heeft een overzicht gemaakt.

Op de website Woningmarktbeleid.nl wordt ingegaan op de rol die corporaties kunnen spelen. Eén van de middelen is het huisvesten van vergunninghouders, zodat er bij de locaties van het Centraal Opvang Asielzoekers (COA) meer ruimte komt om Oekraïeners op te vangen. Door middel van een Q en A wordt onder meer ingegaan op industrieel bouwen, flexwonen en transformatie van bestaand vastgoed. De VTW brengt dit graag onder uw aandacht als toezichthouder, zodat u hierover in gesprek kunt met uw bestuurder. 

Meer informatie op de website Woningmarktbeleid.nl


Terug