Toekomstbestendige woningen uit de fabriek in Zeeland

Woningcorporaties Beveland Wonen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen laten beide driedimensionale verplaatsbare woningen bouwen uit de fabriek. In de toekomst kunnen deze woningen verplaatst worden naar plekken binnen de regio of elders in het land. Met deze manier van conceptbouwen spelen de woningcorporaties in op de veranderende kwalitatieve woonvraag die ontstaat als gevolg van vergrijzing en bevolkingskrimp op termijn. Dit praktijkvoorbeeld wordt door de Rijksoverheid uitgelicht op de thematische website Woningmarktbeleid.nl.

Lees het uitgebreide praktijkvoorbeeld met toelichting van o.a. Peter Bevers, de bestuurder van Beveland Wonen op de website van Woningmarktbeleid.

Handreiking conceptueel bouwen
De VTW is in samenwerking met Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen bezig met het maken van een handreiking Conceptueel Bouwen voor toezichthouders. Deze wordt ergens in de komende maanden gepubliceerd.


Terug