Recensie: 'Operatie Wooncoöperatie' van Arie Lengkeek en Peter Kuenzi

Hoe de woningmarkt in de afgelopen decennia langzaam maar zeker veranderde in een karikatuur van zichzelf, is wel de meest doeltreffende zin in het boek. Heel helder wordt gemaakt op welke wijze in Nederland de problemen zijn ontstaan en hoe we met elkaar de woningmarkt ingewikkeld hebben gemaakt. Vanuit de bedoeling goed te doen. De huidige problemen zijn echter niet eenvoudig op te lossen. Toch doen Arie Lengkeek en Peter Kuenzi hiertoe een voorstel met de wooncoöperatie. Omdat het anders kan.

Deze recensie is geschreven door Rebecca Hendriksen-Stokman, lid RvC van IJsseldal Wonen in Twello.

Het boek is een aanrader voor alle relatief nieuwe commissarissen en voor eenieder die een andere bril op durft te zetten. Hoewel het boek op delen beter te begrijpen is voor de techneut (projectontwikkelaar, aannemer, architect), spreken de plaatjes van de verschillende wooncorporaties tot de verbeelding. De opzet in het boek is weliswaar soms lastig te volgen, de teksten lezen prettig en maken dat ik uiteindelijk met veel plezier het boek heb gelezen.

Een wooncoöperatie, omdat het anders kan
Er is zeker een woord van kritiek te maken na het lezen. Voor mij weegt de verrijking die het heeft gebracht voor mijn eigen beeldvorming zwaarder. Drie inspirerende thema’s uit het boek:

Een andere wijze van organiseren
De wooncoöperatie gaat over een andere wijze van denken en organiseren. In het boek komen de nodige concrete ontwerpprincipes, uitwerkingen en voorbeelden uit binnen- en buitenland terug. Mooi is dat met verschillende verhalen je als lezer kunt inleven in een andere wijze van samenleven en daarmee andere wijze van organiseren. Waaronder de “bolo’bolo”, het ideaal van een zelfvoorzienende eenheid en de toe-eigening van de stedelijke ruimte voor alle functies van het leven. Echter, wie heeft de moed om dat ook te gaan doen, is de vraag die bij me achterblijft.

Grond
Betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen hangt samen met grond. Eigenaarschap en zeggenschap over grond bepaalt de mogelijke bloei (beschikbaarheid) van nieuwe initiatieven. De waarde die we aan een stuk grond toekennen is van invloed op de betaalbaarheid van wonen, neem bijvoorbeeld het verschil tussen de Amsterdamse grondprijs en die van Twello. Kan een andere manier van politiek en beleid hier een doorbraak in worden? Een onderbelicht thema wat mij betreft.

Hoe willen wij leven?
Ga je voor je eigen of voor het gezamenlijk belang? En wil je bezit of gebruik van middelen?
Fundamentele vragen onderliggend aan de wooncoöperatie, wat in het licht van de huidige maatschappij niet zo eenvoudig is. De relatie die de schrijvers hierbij leggen met het pleidooi van Herman Tjeenk Willink 'Groter denken, kleiner doen' spreekt me daarom aan. Het is aan ons allen om hierover na te denken kijkend naar de huidige problemen in de woningmarkt.

 

 

 

 


Terug