Nieuwsbrief 14 mei 2021

‘Denkoefening met experts over toekomst toezicht’ - interview met RvC-voorzitter Vivare Jacobine Geel, voorzitter VTW-denktank toekomst toezicht

De VTW heeft een denktank ingesteld om fundamenteel na te denken over de toekomst van het toezicht in de corporatiesector. Voorzitter van de denktank is Jacobine Geel, bestuursvoorzitter van de Nederlandse GGZ en RvC-voorzitter van Vivare in Arnhem.

Lees verder

Zelfevaluatie Online - nieuw hulpmiddel bij professionaliseren door zelfreflectie

Voor de jaarlijkse zelfevaluatie van uw RvC is een nieuw hulpmiddel beschikbaar: VTW Zelfevaluatie Online. Dit is een online survey met circa 60 governance-proof vragen, die speciaal op maat is gemaakt voor de corporatiesector. Na de rapportage ziet u in een oogopslag de bespreek- en verbeterpunten voor een inhoudelijke dialoog over de effectiviteit van uw raad.

Lees verder

Nieuwe handhavingsstrategie ILT / Aw vanaf 14 mei a.s.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt vanaf 14 mei volgens de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) en de daarin opgenomen interventiematrix. De LHS vormt de basis voor alle terreinen waar de ILT toezicht op houdt: transport, infrastructuur, milieu en wonen. De Autoriteit Woningcorporaties valt onder de ILT en gebruikt deze handhavingsstrategie ook.

Lees verder

‘Werkwijze meer voorspelbaar, niet strenger handhaven’ - Erik Baaijens en Dineke de Vries (ILT/Aw) over nieuwe strategie handhaving Aw

De inspecteurs van de Autoriteit woningcorporaties beoordelen corporaties volgens dezelfde werkwijze, maar zullen niet strenger handhaven. Dat stellen coördinerend inspecteurs Erik Baaijens en Dineke de Vries die samen met collega’s van andere sectoren van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de Landelijke handhavingsstrategie hebben uitgewerkt. ‘De nieuwe werkwijze is meer voorspelbaar.’

Lees verder

Online ledenbijeenkomsten strategisch programma WSW op 18, 20 en 28 mei

De VTW organiseert op 18, 20 en 28 mei a.s. online ledenbijeenkomsten over de implementatie van het strategisch programma van het WSW. Rob Rötscheid en Gert-Jan Weiman van het WSW geven een presentatie over het strategisch programma en beantwoorden uw vragen over de implementatie. 

Lees verder

VTW Academie: masterclass Digitalisering en informatisering op 16 juni a.s.

Op 16 juni vindt een nieuwe editie plaats van de masterclass ‘Digitalisering en informatisering’. Een thema dat zeker in deze tijd actueel is. Digitalisering is overal merkbaar en slaat woningcorporaties ook niet over. Sterker nog, de noodzaak tot een snelle(re) digitaliseringsslag is groot. Hoe gaat uw corporatie om met de digitale mogelijkheden? Waar en hoe precies moet u dan op toezichthouden? En hoe ziet de digitale toekomst van uw corporatie eruit?

Lees verder

VTW Academie: agenda masterclasses mei en juni 2021

De volgende masterclasses gaan in mei en juni van start en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke opleiding is te vinden via de links hieronder. Op onze website vindt u overigens ook het volledige programma van 2021 en leest u de meest actuele informatie over doorgang van de opleidingen in de corona periode.

Lees verder

Nieuwe podcast: Aanwijzingen minister aan de Aw & het BTIV (dubbelaflevering)

In deze dubbelaflevering van de podcast VTW Actueel zijn wederom Eelkje van de Kuilen (AKD) en Randy Martens (Aedes) te gast om te praten over twee onderwerpen: de aanwijzingen door minister Ollongren aan de Autoriteit Woningcorporaties en het concept BTIV dat momenteel in de Tweede Kamer ligt. Het eerste deel over de aanwijzingen duurt tot 26:30 min. Vanaf dat moment start de bespreking van het BTIV.


Lees verder

Geactualiseerd: de handreiking 'Spel met meerwaarde' over relatie bestuurder, RvC en de externe accountant

De handreiking 'Spel met meerwaarde' over de relatie tussen de bestuurder, de RvC en de externe accountant is geactualiseerd. Auteurs Ben Spelbos en André Loogman geven in deze vernieuwde versie inzicht in wat de RvC van een controlerend accountant kan verwachten en doen zij aanbevelingen die de RvC kan helpen om meer uit de rol van de accountant en zijn werk te halen. En verder doen zij een aanbeveling voor goed opdrachtgeverschap. Naast de formele aspecten van de relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant, komen ook de informele, ‘zachte’ kanten van die relatie aan de orde.

Lees verder

Onderzoek: Strategische risicokaart corporatiesector - 'Balanceren tussen ambities en middelen'

Woningcorporaties bevinden zich in een uitdagende wereld die bol staat van ambities, maar waar de middelen om deze ambities te realiseren begrensd zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt hoe het huishoudboekje van maatschappelijke doelen en financiële ruimte van een corporatie en de sector op lange termijn in evenwicht blijft.

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 10 mei 2021: 'Gevolgen differentiatie DAEB-inkomensgrens niet te voorspellen per regio'

De gevolgen van de differentiatie van de DAEB-inkomensgrens zullen per regio verschillen en moeilijk in te schatten zijn, zo blijkt uit beantwoording van minister Ollongren van vragen die gesteld zijn door fracties in de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. 

Lees verder

Recensie: 'Onvrijwillig - Lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders' door VTW-lid Annette Nijhuis

'Onvrijwillig' van auteurs Pieter Wijnsma, Hildegard Pelzer en Monika Milz trekt de lessen uit gedwongen vertrek van bestuurders, op basis van waargebeurde situaties. De auteurs hebben 70 gesprekken gevoerd met zowel bestuurders als toezichthouders die met een vraagstuk van gedwongen vertrek werden geconfronteerd. Allen waren werkzaam voor non-profitorganisaties.

Lees verder

Staatssecretaris verduidelijkt btw-positie commissarissen

Op 6 mei 2021 heeft de Staatssecretaris van Financiën besluit nr. 2021-9403 gepubliceerd in de Staatscourant. Dit besluit geeft invulling aan het begrip ‘zelfstandig’ (zoals genoemd in artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968) met het oog op de btw-behandeling van de werkzaamheden van natuurlijke personen die optreden als toezichthouder of als lid van een bezwaaradviescommissie of van andere daarmee te vergelijken werkzaamheden. Aanleiding voor het besluit zijn de arresten van het Hof van Justitie d.d. 13 juni 2019 en de Hoge Raad d.d. 26 juni 2020.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 13 vacatures bij 10 corporaties online:

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 26 april 2021: vragen Eerste Kamer over Woningwet 2015; trage overgang aardgasvrij; tariefsverlaging verhuurderheffing;

Vragen over Evaluatie Woningwet in de Eerste Kamer 
Diverse fracties in de Eerste Kamer hebben vragen ingestuurd naar aanleiding van wijzigingen van de Woningwet. Zo zetten leden van het CDA, D66, PvdA en GroenLinks vraagtekens bij het aangenomen amendement-Koerhuis, waarin staat dat een tijdelijk huurcontract van twee naar drie jaar kan worden verlengd.

PvdA en GroenLinks schrijven "grote moeite" te hebben met het amendement. "Terwijl steeds meer huizen worden opgekocht door beleggers, die dat natuurlijk doen om te verhuren, krijgen zij met dit amendement ook nog eens extra marktvrijheid: tijdelijke huurcontracten van drie jaar, in plaats van contracten voor onbepaalde duur, zoals vroeger altijd de norm was en dat nog zou moeten zijn."

Lees verder