Geactualiseerd: de handreiking 'Spel met meerwaarde' over relatie bestuurder, RvC en de externe accountant

De handreiking 'Spel met meerwaarde' over de relatie tussen de bestuurder, de RvC en de externe accountant is geactualiseerd. Auteurs Ben Spelbos en André Loogman geven in deze vernieuwde versie inzicht in wat de RvC van een controlerend accountant kan verwachten en doen zij aanbevelingen die de RvC kan helpen om meer uit de rol van de accountant en zijn werk te halen. En verder doen zij een aanbeveling voor goed opdrachtgeverschap. Naast de formele aspecten van de relatie tussen de RvC, het bestuur en de accountant, komen ook de informele, ‘zachte’ kanten van die relatie aan de orde.

Sinds de vorige versie uit 2017 is de regelgeving aangepast en heeft de praktijk niet stilgestaan. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de VTW hebben in 2020 onderzoek gedaan naar de toepassing van de twaalf aanbevelingen in de bestaande handreiking uit 2017 door accountants en commissarissen bij corporaties. De onderzoeksresultaten zijn in oktober 2020 gepubliceerd en op 2 oktober 2020 in een webinar gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek en het webinar zijn aanleiding geweest voor de VTW om deze handleiding uit 2017 te herijken en vast te stellen in hoeverre de aanbevelingen aanpassing en/of aanvulling behoeven.

De geactualiseerde handreiking 'Spel met meerwaarde' kunt u hier vinden. 


Terug