Onderzoek: Strategische risicokaart corporatiesector - 'Balanceren tussen ambities en middelen'

Woningcorporaties bevinden zich in een uitdagende wereld die bol staat van ambities, maar waar de middelen om deze ambities te realiseren begrensd zijn. Er moeten dus keuzes worden gemaakt hoe het huishoudboekje van maatschappelijke doelen en financiële ruimte van een corporatie en de sector op lange termijn in evenwicht blijft.

Accent Advies heeft, evenals in 2019, onderzoek uitgevoerd naar de strategische risico's binnen de corporatiesector. Aan het onderzoek hebben 42 bestuurders en directie/management team leden van een rijkgeschakeerd palet aan woningcorporaties, enkele toezichthouders en deskundigen deelgenomen. De deelnemers is gevraagd een inschatting te maken van de belangrijkste risico’s voor de corporatiesector als geheel. 

De resultaten van het onderzoek is uitgewerkt in de Strategische risicokaart 2021 'Balanceren tussen ambities en middelen', waarmee inzicht gegeven wordt in de risico’s en uitdagingen in de corporatiesector. 

Download hier de Strategische Risicokaart 2021

Een hardcopy is te bestellen via Marc Breij van Accent Advies.


Terug