VTW Academie: masterclass Digitalisering en informatisering op 16 juni a.s.

Op 16 juni vindt een nieuwe editie plaats van de masterclass ‘Digitalisering en informatisering’. Een thema dat zeker in deze tijd actueel is. Digitalisering is overal merkbaar en slaat woningcorporaties ook niet over. Sterker nog, de noodzaak tot een snelle(re) digitaliseringsslag is groot. Hoe gaat uw corporatie om met de digitale mogelijkheden? Waar en hoe precies moet u dan op toezichthouden? En hoe ziet de digitale toekomst van uw corporatie eruit?

Zonder IT kan uw woningcorporatie gewoonweg niet meer functioneren. Denk aan bedrijfscontinuïteit, informatiebeveiliging en privacy van data van uw huurders. Om hierop goed toezicht te houden, is het stellen van de juiste vragen belangrijker dan ooit. Welke vragen zijn dit? En hoe gaat u hierover het gesprek met de bestuurder aan? Omdat dit echter een dermate specifiek onderwerp is, ontbeert het veel raden van commissarissen aan voldoende specifieke kennis op dit vlak. Docent Ries Bode neemt u daarom mee in de wereld van digitalisering, die uiteraard veel breder is dan alleen ‘het werken met computers’. Het volledige speelveld van digitaal en IT wordt nader toegelicht en zowel kansen als bedreigingen voor woningcorporaties komen aan bod.  

Meer weten of aanmelden? Ga dan naar de website van de VTW Academie. 


Terug