Nieuwsbrief 12 maart 2021

Evaluatie Woningwet: wetsvoorstel aangenomen, gaat nu naar de Eerste Kamer

De Woningwet 2015 wordt op een aantal punten aanzienlijk verbeterd, zo blijkt uit het debat op 8 maart jl. in de Tweede Kamer. De huidige Woningwet draagt op onderdelen niet bij aan het maatschappelijk presteren van corporaties en beknelt corporaties in hun mogelijkheden. De wijzigingsvoorstellen van het ministerie en een aantal wijzigingen vanuit de Tweede Kamer middels amendementen zorgen dat er meer ruimte komt.

Lees verder

‘Het gaat niet alleen om meer woningen bouwen’ - interview met Marja Elsinga, hoogleraar TU Delft en nieuw RvC-lid Ymere, over wooncrisis

Wonen staat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart op de politieke agenda, en dat is winst, stelt Marja Elsinga. Als hoogleraar Housing Institutions & Governance aan de TU Delft én RvC-lid Ymere denkt zij mee om de wooncrisis op te lossen. ‘Wonen is een grondrecht. Er is veel werk aan de winkel.’

Lees verder

Praktijkvoorbeeld Energietransitie: Samenwerking in de Drechtsteden met Liesbeth Marchesini (Tablis Wonen) en Linda Groenen (Atriensis)

In deze video vertellen Liesbeth Marchesini, directeur bij Tablis Wonen en Linda Groenen, directeur bij Atriensis over de samenwerking in de Drechtsteden bij de energietransitie. Tablis Wonen is bezig met het aansluiten van wijken op het warmtenet. In het kader van de samenwerking is het PRED opgericht: het Platform Raden van Commissarissen Energietransitie Drechtsteden. Atriensis is als adviseur bij dit traject betrokken. 

Lees verder

‘Laat bestuurder en organisatie tot bloei komen en verbreed klassieke werkgeversrol RvC' - VTW-artikel in Aedes Magazine

De werkgeversrol van de raad van commissarissen gaat tegenwoordig verder dan werving en selectie, beoordeling en beloning van de bestuurder. Hoe vul je die rol zo in dat de bestuurder én de organisatie tot bloei kunnen komen en zo goed mogelijk presteren? We vragen het Raymond van Hattem (RvC WoonInvest, Voorburg) en Paulien Tanja (Groen Wonen Vlist)

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 8 maart 2021: 'PBL zeer kritisch in doorrekening verkiezingsprogramma's wonen'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft een stevige winstwaarschuwing met betrekking tot de plannen van de diverse partijen om de volkshuisvesting en de bredere woningmarkt aan te pakken. Dat blijkt uit de vorige week gepresenteerde doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. 

Lees verder

VTW Academie: Nieuw als commissaris in de wereld van volkshuisvesting?

Bent u net gestart als commissaris in de wereld van de volkshuisvesting en heeft u behoefte aan de nodige basiskennis en inzichten om uw rol professioneel te vervullen? Dan biedt u de VTW Academie de tweedaagse Leergang ‘De nieuwe commissaris’, waarbij onder andere Koos Parie en Sjoerd Hooftman u meenemen in de wereld van de woningcorporaties.

Lees verder

VTW Academie: agenda masterclasses maart en april 2021

De volgende masterclasses staan de komende maanden geprogrammeerd en hebben nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar. Meer informatie over de specifieke masterclass is te vinden op de website van de VTW Academie. Daar vindt u overigens ook de meest actuele informatie over het gehele voorjaarsprogramma en de maatregelen rondom de coronapandemie.

Lees verder

Actueel: Vacatures in de RvC

Op dit moment hebben we 15 vacatures bij 12 corporaties online.

Lees verder

'Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen' - Nibud, Woonbond en Aedes

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een op 3 maart jl. gepubliceerd NIBUD-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. 
Directeur Zeno Winkels (Woonbond): ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.

Lees verder

Recensie: 'Psychologie in de boardroom' van René Ravenhorst en Cora Reijerse

Recensie van het boek 'Psychologie in de boardroom' van René Ravenhorst en Cora Reijerse. De recensie is geschreven door VTW-lid Inge Marit van der Wal, commissaris bij De Bouwvereniging Harlingen.

Lees verder

Recensie 'De Steen der wijzen' van Edo de Vette

Recensie van het boek 'De Steen der Wijzen' van Edo de Vette. De recensie is geschreven door VTW-lid Maarten Vermeulen, lid van de RvC van Woonconcept in Meppel.

Lees verder

'Kies voor Wonen' debat terugkijken

Woensdag 3 maart 2021 kruisten 12 kandidaat-Kamerleden met elkaar de degens over de volkshuisvesting in het online debat 'Kies voor Wonen'. Dit debat is door Aedes en de Woonbond georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. 

Lees verder

Politiek nieuwsoverzicht 1 maart 2021: Ollongren: 'Gemeente kan straks beheer pand malafide verhuurder overnemen ; VVD in hemd na stem voor huurbevriezing; Klimaatbestendig bouwen

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om malafide verhuur aan te pakken. In het uiterste geval kunnen zij straks het beheer van een pand overnemen. Dat laat minister Ollongren weten in een Kamerbrief. De grote gemeenten vragen al langer om uniforme regels om te kunnen ingrijpen indien nodig.

Lees verder