‘Laat bestuurder en organisatie tot bloei komen en verbreed klassieke werkgeversrol RvC' - VTW-artikel in Aedes Magazine

De werkgeversrol van de raad van commissarissen gaat tegenwoordig verder dan werving en selectie, beoordeling en beloning van de bestuurder. Hoe vul je die rol zo in dat de bestuurder én de organisatie tot bloei kunnen komen en zo goed mogelijk presteren? We vragen het Raymond van Hattem (RvC WoonInvest, Voorburg) en Paulien Tanja (Groen Wonen Vlist)
Corporaties staan voor grote maatschappelijke opgaven, zoals meer bouwen, samenwerken in de energietransitie én in lokale netwerken om kwetsbare mensen in wijken te ondersteunen. De vraag die raden van commissarissen (RvC’s) meer dan ooit moeten stellen, is of de bestuurder voldoende toegerust is om de ambities van zijn of haar corporatie te realiseren. De bestuurder doet het niet alleen: óók medewerkers hebben de juiste kennis en vaardigheden nodig, nu en in de toekomst. Hoe houd je daar als RvC toezicht op?

Lees het hele artikel in Aedes Magazine

 


Terug