'Nieuw kabinet moet inkomens armere huurders verhogen' - Nibud, Woonbond en Aedes

Het Nibud, de Woonbond en Aedes maken zich ernstige zorgen over huurders met een laag inkomen. Zij houden aan het eind van de maand erg weinig geld over, of komen zelfs geld tekort. Dat blijkt ook uit een op 3 maart jl. gepubliceerd NIBUD-onderzoek in opdracht van Aedes en de Woonbond. 
Directeur Zeno Winkels (Woonbond): ‘Dat is zeer zorgelijk, want een kleine onverwachte gebeurtenis kan zorgen voor grote financiële problemen voor deze groep huurders’.

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft in het onderzoek 'Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders' gekeken naar de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven tussen 2010 en 2020. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart: ‘Voor veel mensen met een laag inkomen is het elke maand weer puzzelen met te weinig stukjes. Hun inkomen is te laag om alle basisbehoeften te kunnen betalen. Meer financiële armslag kan voor hen het verschil tussen een leven met en een leven zonder schulden betekenen.’

Op basis van de conclusies zijn een aantal beleidsopties uitgewerkt waar het nieuwe kabinet mee aan de slag zou kunnen. Aedes en de Woonbond gaan daar in een gezamenlijk persbericht nader op in. 

Lees het rapport 'Ontwikkeling financiële positie kwetsbare huurders. Een onderzoek naar de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven 2010-2020' (Nibud, 2021 in pdf)

Save the date: Themabijeenkomst VTW
Op 22 juni 2021 organiseert de VTW een themabijeenkomst over betaalbaarheid, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. U kunt zich hier nog niet voor aanmelden, maar noteert u deze bijeenkomst alvast in uw agenda! NB: de VTW gaat ervan uit dat deze themabijeenkomst online plaatsvindt gelet op de coronapandemie.


Terug