'Kies voor Wonen' debat terugkijken

Woensdag 3 maart 2021 kruisten 12 kandidaat-Kamerleden met elkaar de degens over de volkshuisvesting in het online debat 'Kies voor Wonen'. Dit debat is door Aedes en de Woonbond georganiseerd in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. 

Het volledige debat is online terug te kijken via YouTube.

Zeno Winkels, directeur van de Woonbond en Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, hielden ook een pleidooi voor de Actieagenda Wonen, die wat hen betreft 1-op-1 kan worden overgenomen in het nieuwe regeerakkoord.

Verslag debat
Zowel Aedes als de Woonbond hebben op hun website een verslag van het debat gepubliceerd. U kunt deze hieronder teruglezen. 

Verslag Aedes: 'Strijdbare politici maken zich hard voor betere woningmarkt'

Verslag Woonbond: 'Meer nodig dan alleen bouwen'


Terug