e-NIEUWS juli 2014 (nr. 1)

Themabijeenkomst VTW 24 juni

Wat kan het intern toezicht in Nederland leren van de werkwijze in het buitenland en is de wooncoöperatie de vernieuwing die de corporatiesector nodig heeft? Dat waren de onderwerpen die centraal stonden op de themabijeenkomst van de VTW op 24 juni jl.

Rudy de Jong opende de themabijeenkomst met zijn presentatie over de VTW publicatie 'Governance sociale huisvesting in Europa; een vergelijking met Engeland en Duitsland'. Daarna was het de beurt aan Adri Duivesteijn om in te gaan op actuele ontwikkelingen in de corporatiesector, met name zijn voorstellen omtrent de wooncoöperatie.

Lees verder

Novelle / Herzieningswet naar de Tweede Kamer

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 20 juni jl. het definitieve wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen Volkshuisvesting - inclusief de novelle - naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder

Benchmark Aedes: transparantie, efficiency en sturingsinformatie

De samenleving vraagt kwaliteit, efficiency en transparantie van corporaties. Voor het maatschappelijk borgen van onze license to operate is het van essentieel belang dat de corporatiesector ook feitelijk met cijfers kan aantonen wat de maatschappelijke meerwaarde is. Dat is ook voor u als toezichthouders in de sector relevant. Om dat bewijs te kunnen leveren, zijn eenduidige en goede definities en cijfers noodzakelijk. Dit is nu nog niet het geval.

Lees verder

CFV: gevolgen scheiden corporatiebezit vergelijkbaar met brutering

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) stelt dat bij de administratieve scheiding die de minister voorstelt in de novelle/Herzieningswet 'de impact van de scheidingsoperatie vergelijkbaar is met de brutering midden jaren ’90, het individueel maatwerk wordt voor corporaties, het veel evenwichtskunst vereist om alle takken gezond te houden en dat de financieringsstructuur in de sector enorm gaat veranderen.'

Lees verder

Gevolgen wet Werk en zekerheid

Door Nicole Sjoer (Sjoer Advocatuur)

Op 10 juni jl. is de wet Werk en zekerheid (hierna: WWZ) door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet leidt tot een groot aantal veranderingen in het arbeidsrecht en de werkloosheidswet. In dit artikel een korte schets van een aantal belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht die voor u vanuit uw werkgeversrol naar de bestuurder van belang zijn.

Lees verder

Wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Op dinsdag 1 juli 2014 heeft minister Plasterk het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de maximumnorm van 130% van een ministerssalaris naar 100% van een ministerssalaris gaat.

Lees verder

Woensdag 9 juli 2014: Bijeenkomst voorzitters grote corporaties

De VTW nodigt RvC-voorzitters van grote(re) corporaties (10.000 of meer verhuureenheden) uit om met elkaar van gedachten te wisselen over de wijze waarop inhoud gegeven kan worden aan de legitimatie van beleid en de invloed van betrokken belanghebbenden, bezien vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de commissaris.

Datum: Woensdag 09 juli 2014
Tijd: 09:30 - 13:30
Lokatie: Grand Hotel Karel V, Utrecht (Geertebolwerk 1)

Lees verder

Toezichthouderverenigingen organiseren masterclasses

Ter verdieping van het congres 'Toezicht houden in de toekomst' organiseren de zes toezichthouderverenigingen in de maatschappelijke sectoren (NVTC, NVTK, NVTZ, VITP, VTOI, VTW) twee masterclasses.

  • Toezicht op het primaire proces (7 oktober 2014)
  • Goed toezicht vanuit juridisch perspectief (4 november 2014)
Lees verder