Wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT

Op dinsdag 1 juli 2014 heeft minister Plasterk het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT naar de Tweede Kamer gestuurd. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de maximumnorm van 130% van een ministerssalaris naar 100% van een ministerssalaris gaat.

Vanaf 2015 mogen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet méér verdienen dan een minister. Nu bedraagt hun beloning, inclusief pensioenbijdragen en onkostenvergoeding, maximaal 130 procent van een ministerssalaris (€ 230.474 in 214). Het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT brengt dat terug tot maximaal 100 procent (€ 169.245). Bestaande afspraken worden vier jaar lang gerespecteerd. Daarna wordt de bezoldiging in drie jaar stapsgewijs omlaag gebracht tot de maximumnorm.

De VTW heeft in januari 2014 al een zeer kritische reactie aan minister Plasterk gestuurd over de consultatieversie. U kunt onze reactie hier lezen. In het definitieve wetsvoorstel is de minister aan de meeste van onze fundamentele bezwaren niet tegemoet gekomen.

U kunt het nader rapport van het wetsvoorstel Verlaging bezoldigingsmaximum WNT inclusief bijlagen lezen op de website van de Rijksoverheid.

Ongelijke behandeling: ministers overschrijden eigen norm
De beloning van ministers overschrijdt straks de nieuwe, veel lagere norm met 25 procent. Dit komt omdat voor ministers een andere grondslag telt dan voor de andere topfunctionarissen die onder de WNT vallen. Ministers hoeven voor de vaststelling van hun bezoldiging twee fiscale posten niet mee te tellen: de jaarlijkse bijtelling voor hun dienstauto plus de compensatie voor de te betalen belasting over die fiscale bijtelling - bij elkaar € 41.667 euro. Ook bij staatssecretarissen en commissarissen van de koning die ook een compensatie voor de bijtelling mogen ontvangen zal er een overschrijding van de ministersnorm ontstaan.

Volgens Henk Jan van den Bosch, partner van adviesbureau Axyos en commissaris bij woningbouwcorporatie Wooninvest, leidt het wetsvoorstel daarom ,,tot ongelijke behandeling". U kunt de analyse van Axyos hier lezen.

Verhoging percentages honorering toezichthouders
De VTW is tevreden over de verhoging van de percentages voor de honorering van de intern toezichthouders. In de consultatieversie is de VTW kritisch geweest over de handhaving van de percentages op 5% voor een lid van de RvC en 7,5% voor de voorzitter van de RvC. De VTW is verheugd dat de percentages verhoogd zijn naar 10% voor een lid van de RvC en 15% voor de voorzitter van de RvC.

Vernietigend oordeel Raad van State
De Raad van State uit in haar rapport een vernietigend oordeel over het wetsvoorstel. Meer infomatie hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht op de VTW-website van 1 juli 2014.


Terug