Themabijeenkomst VTW 24 juni

Wat kan het intern toezicht in Nederland leren van de werkwijze in het buitenland en is de wooncoöperatie de vernieuwing die de corporatiesector nodig heeft? Dat waren de onderwerpen die centraal stonden op de themabijeenkomst van de VTW op 24 juni jl.

Rudy de Jong opende de themabijeenkomst met zijn presentatie over de VTW publicatie 'Governance sociale huisvesting in Europa; een vergelijking met Engeland en Duitsland'. Daarna was het de beurt aan Adri Duivesteijn om in te gaan op actuele ontwikkelingen in de corporatiesector, met name zijn voorstellen omtrent de wooncoöperatie.

Governance sociale huisvesting in Europa
In zijn presentatie over ‘Governance sociale huisvesting in Europa: een vergelijking met Engeland en Duitsland.’ legde Rudy de Jong de verschillen en overeenkomsten bloot, waarbij hij vooral de diversiteit benadrukte. Diversiteit op het terrein van sociale verhuur; diversiteit op het terrein van financiering; diversiteit op het terrein van regelgeving – en diversiteit op het terrein van de interne governance.

Ook ging hij in op de wijze waarop Nederland in Europees verband een buitenbeentje is op het gebied van externe disciplinering.

U kunt de presentatie van Rudy de Jong hier downloaden.

Wooncoöperatie als nieuw vorm van wonen
Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn hield een vurig pleidooi voor de wooncoöperatie, een vorm van wonen dat hij al jaren een warm hart toedraagt. 'Op weg naar een zichzelf organiserende samenleving' was de ondertitel van zijn presentatie, die hij een paar dagen eerder ook al aan de Woonbond had gegeven. Duivesteijn gaf een uitgebreide toelichting op de wooncoöperatie en de verschillende vormen die daarbij mogelijk zijn. Uiteraard was hij zeer gelukkig met het voorstel over de wooncoöperatie dat minister Blok naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Dit kwam voort uit een toezegging die de minister aan Duivesteijn had gedaan in december 2013 tijdens het debat over de zogeheten verhuurdersheffing in de Eerste Kamer. 

U kunt de presentatie van Adri Duivesteijn hier downloaden.


Terug