Novelle / Herzieningswet naar de Tweede Kamer

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 20 juni jl. het definitieve wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen Volkshuisvesting - inclusief de novelle - naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel in behandeling neemt. De Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft in haar procedurevergadering van 24 juni jl. besloten om direct na het zomerreces een Rondetafel bijeenkomst te willen organiseren over de novelle / Herzieningswet. Daarna volgt waarschijnlijk een schriftelijke vragenronde.

Ga naar de website van de Rijksoverheid voor de aanbiedingsbrief van minister Blok aan de Tweede Kamer en de bijlagen.

Verhouding met Parlementaire Enquête
De Kamerleden Karabulut (SP) en Knops (CDA) hebben in een motie opgeroepen te wachten met behandeling van het wetsvoorstel tot het eindrapport van de Parlementaire Enquête Woningcorporaties bekend was. Deze motie is door een Kamermeerderheid verworpen. Desondanks ligt het in de praktijk voor de hand dat de Tweede Kamer de procedure rond de novelle / Herzieningswet niet af zal ronden, voordat het eindrapport (voorzien medio oktober) gepubliceerd wordt.


Terug