Nieuwsbrief 19 juni 2020

‘Eengezinswoning nog te vaak de standaard’ - interview met Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid D66 over wooncrisis en impact coronacrisis

Het gaat niet alleen om veel woningen bouwen, maar vooral ook om de woonbehoeften van mensen. Dat stelt kamerlid Jessica van Eijs van coalitiepartij D66 over de crisis op de woningmarkt. ‘De eengezinswoning is nog vaak de standaard, terwijl de eerste vraag moet zijn: voor wie wil je bouwen?’

Lees verder

De route naar samenwerking of fusie - actualisatie handreiking VTW en Atrivé

De VTW en Atrivé brachten samen in 2016 het boekje ‘Met het vizier op samenwerking/fusie’ uit, geschreven door adviseurs Robert van Bendegem en Gerrit van Vegchel. Op basis van reacties uit het werkveld en de laatste wijzigingen in de wet- en regelgeving, brengt de VTW nu in 2020 een door Atrivé geactualiseerde uitgave uit. 

Lees verder

'Goede contacten betalen zich nu uit' - artikel Aedes Magazine over toezichthouden in de coronacrisis

De coronacrisis heeft impact op iedereen. Ook op het werk van de toezichthouders. De VTW heeft twee keer een enquête gehouden onder RvC-voorzitters, aan het begin van de crisis en vier weken later. Wat zijn de ervaringen met toezicht in deze coronaperiode? Bea Annot en Erik Dannenberg vertellen erover in Aedes Magazine.

Lees verder

Achterom kijken om vooruit te komen - gastbijdrage van Hildegard Pelzer, Monika Milz en Pieter Wijnsma (deel 3)

Wij hebben in de beide laatste nummers van de VTW Nieuwsbrief over het gedwongen vertrek van bestuurders geschreven. Over wat er gebeurt tussen de eerste signalen dat het niet meer zo goed gaat tot het vertrek van de bestuurder. En over het belang van de wijze waarop werkgeverstaken worden vervuld; vanaf het moment dat een bestuuursvacature bekend wordt tot het ontslag. We hebben enkele lessen gedeeld uit ons onderzoek waarin we 80 vertrekcasussen bij maatschappelijke organisaties hebben beschreven, waaronder woningcorporaties.
In dit derde en laatste artikel hebben we het over de meerwaarde van reflectie op uw eigen casus. Dat kan een vertrekcasus zijn, maar ook een andere ingrijpende casus.

Lees verder

VTW Academie: nieuwe online Introductie College en ééndaagse Masterclass ‘Scenarioplanning’

De VTW Academie heeft een nieuwe Masterclass ontwikkeld, rondom het thema “Scenarioplanning”. Deze masterclass gaat in op de onzekerheid die de huidige (corona)situatie met zich meebrengt, met grote gevolgen voor onze maatschappij en economie en onze sector. Wat gebeurt er nu binnen de sector, wat betekent dit voor uw woningcorporatie en hoe gaat u daar als commissaris nu en in de toekomst mee om?

Lees verder

Video Margriet Drijver - Renovatieversneller

In  deze video vertelt Margriet Drijver over wat de Renovatieversneller precies betekent en wat de betrokkenheid van u als toezichthouder daarbij is.

Lees verder

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting - Casus 7: directeur, bestuurder of CEO? …. en gaat de RvC daarover?

Wonenplus is een kleine corporatie met woningen in een kleine stad en enkele plattelandsgemeenten daarbuiten. Jaap Kelder is net benoemd tot commissaris en is al jaren directeur-bestuurder van een grote zorgorganisatie. Tijdens de sollicitatieprocedure viel hem tijdens de gesprekken de gemoedelijke sfeer op en de maatschappelijk geëngageerde teksten in de beleidsstukken sprak hem aan. Het motto “dicht bij de bewoner staan” was hem uit het hart gegrepen. Bij zijn eigen organisatie ging hij regelmatig bij een bewoner op werkbezoek. Hij kreeg van de verzorging terug dat de bewoners dat erg waardeerden en hem “zo’n gewone man” vonden.

Lees verder

Evaluatie verhuurderheffing

Minister Ollongren (BZK) heeft eind mei de verwachte evaluatie van de verhuurderheffing naar de Tweede Kamer gestuurd. Het onderzoek was aangekondigd in de begroting van het ministerie voor 2020 en is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Ecosys. 

Lees verder

Recensie: Civil Leadership as the Future of Leadership

Steven de Waal schreef het boek 'Civil Leadership as the Future of Leadership - harnessing the disruptive power of citizens' in 2018. Deze recensie is van de hand van Frans Kooiker, lid van de RvC van Wonen Noordwest Friesland.

Lees verder