Nieuwsbrief 8 Mei 2020

Van de voorzitter: 'Het Coronatijdperk' (video)

In deze video vertelt voorzitter Guido van Woerkom over alle aanpassingen in het 'Coronatijdperk' en over de plannen van Minister Ollongren.

Lees verder

Uitkomsten 2e enquête RvC-voorzitters over coronacrisis

In de beginperiode van de coronacrisis heeft de VTW bij uw RvC-voorzitters uitgevraagd of en hoe wij als bestuur en bureau van de VTW extra ondersteuning kunnen bieden om uw werk als toezichthouder goed te kunnen blijven uitvoeren tijdens deze moeilijke tijd. Ook hebben wij gevraagd waar u concreet tegen aan loopt. Vier weken later heeft de VTW de uitvraag herhaald. Hieronder vindt u een samenvatting van de resultaten van de 2e uitvraag. 

Lees verder

Bouwstroom vraagt om professioneel opdrachtgeverschap’ - interview met OIga Görts, directeur Netwerk Conceptueel Bouwen

Sneller, efficienter en betaalbaar. Dat is het doel van het programma De Bouwstroom, waarin corporaties, bouwbedrijven en industrie samenwerken om concepten te ontwikkelen en te bouwen. Volgens Olga Görts, directeur van het Netwerk Conceptueel Bouwen en RvC-lid bij twee corporaties, vraagt deze aanpak om professioneel opdrachtgeverschap.

Lees verder

Video over Toezicht tijdens coronacrisis - Dorien de Wit, Talis

In deze video vertelt Dorien de Wit, toezichthouder bij Talis in Nijmegen, over haar ervaringen in deze corona crisistijd, hoe je dan als RvC goed toezicht houdt en hoe de corona crisis de corporatie raakt. De VTW brengt meerdere video's naar buiten waarin toezichthouders hun ervaringen delen.

Lees verder

Online opleidingsaanbod VTW Academie voorjaar 2020

Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de VTW Academie. We gaan ervan uit dat in ieder geval tot september geen fysieke masterclasses worden gehouden. Inmiddels heeft de VTW Academie met haar docenten niet stilgezeten. Al begin april zijn we gestart met pilots om de masterclasses online te houden. De bestaande online leeromgeving die VTW Academie al jaren gebruikt, komt ook zeer goed van pas.

Lees verder

Opleidingsaanbod VTW Academie najaar 2020

Naast de online mogelijkheden die de VTW Academie biedt voor haar masterclasses dit voorjaar, zal ook het opleidingsaanbod voor het najaar 2020 van kracht blijven ten behoeve van de professionalisering van u als commissaris. Afhankelijk van de maatregelen en voorwaarden die de overheid stelt, gaan de masterclasses door, rekening houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM. 

Lees verder

Onderzoekers: helft minder nieuwe sociale huurwoningen door verhuurderheffing

De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurderheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen. Dat schrijven onderzoeksbureaus Companen en Thésor. ‘Het is wooncrisis en steeds meer gezinnen zitten met smart op een betaalbare huurwoning te wachten. Ongelooflijk dat het kabinet nog steeds vasthoudt aan de verhuurderheffing’, stellen opdrachtgevers VNG, Woonbond en Aedes. ‘In de huidige crisis kan dat echt niet meer’.

Lees verder

SOM videoseminar "Woningcorporaties tijdens de coronacrisis” online te volgen

Op 16 april jl. heeft SOM het Videoseminar: “Woningcorporaties tijdens de coronacrisis” georganiseerd. Het videoseminar is door deelnemers hoog gewaardeerd. Indien u dit videoseminar niet heeft kunnen volgen, wil de VTW u graag in samenwerking met SOM de mogelijkheid bieden om dit videoseminar alsnog te bekijken.

Lees verder

Nieuwe podcast: VTW Actueel over de coronacrisis

Een nieuwe podcast: VTW Actueel over de coronacrisis. In deze podcast bespreken Hans Geurts en Albert Kerssies de gevolgen van de coronacrisis voor de VTW en het intern toezicht. Hoe gaan we om met de masterclasses, regionale bijeenkomsten, de ALV en het ledencongres? Ook licht Albert toe waar RvC's tegenaan lopen, op basis van de VTW enquête onder RvC voorzitters.

Lees verder

Zijlstra Center biedt gratis webinars over actuele thema's (met nieuwe data)

Het Zijlstra Center biedt tijdens de coronacrisis webinars aan van een uur waarin steeds een andere spreker ingaat op een actueel thema. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook (kosteloos) open voor anderen. 

Lees verder

Financieel kader WSW-Aw gereed

Op 28 april 2020 hebben het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) het financieel kader gepubliceerd. In het financieel kader zijn de ratio's en de grenswaarden opgenomen.

Lees verder

Overzicht uitspraken commissie Governancecode Woningcorporaties

De commissie Governancecode Woningcorporaties toetst op verzoek van belanghouders en leden het gedrag van leden in het naleven van de Governancecode. De VTW en Aedes hebben deze onafhankelijke Commissie Governancecode Woningcorporaties ingesteld om de regels uit de Governancecode te handhaven. De Commissie heeft tot taak aan haar voorgelegde klachten en toetsingsverzoeken te toetsen aan de Governancecode en adviezen te geven over toepassing van de Governancecode Woningcorporaties.

Lees verder

Kamerbrief over saneringskader woningcorporaties

De Woningwet bevat sinds 2015 de mogelijkheid voor saneringssteun als een woningcorporatie vanwege ernstige financiële problemen de noodzakelijke publieke taak niet meer kan uitvoeren. Minister Ollongren doet nu voorstellen om de regeling voor de saneringssteun te verbeteren naar aanleiding van een evaluatie van de Woningwet.

Lees verder

Wat zorgt voor een gevoel van thuis? - uitkomsten sectoronderzoek KWH

Ruim 15.000 huurders van 61 KWH-leden gaven hun mening over het thema thuis in het sectoronderzoek dat KWH heeft uitgevoerd. In mei verschijnt het sectorrapport met daarin alle resultaten. Op de website van KWH kunt u alvast wat resultaten vinden en het sectorrapport aanvragen.

Lees verder