Financieel kader WSW-Aw gereed

Op 28 april 2020 hebben het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) het financieel kader gepubliceerd. In het financieel kader zijn de ratio's en de grenswaarden opgenomen.

In een bestuurlijke brief geven WSW en Aw een toelichting op verticaal toezicht en de achtergrond en totstandkoming van de definities van de ratio’s en de bijbehorende grenswaarden. De ‘berekeningswijze ratio's Aw en WSW’ is als bijlage toegevoegd aan het nieuwsbericht op de website van het WSW. Deze kunt hier vinden. 

Lees hier de bestuurlijke brief van het WSW en de Aw.


Terug