Zijlstra Center biedt gratis webinars over actuele thema's (met nieuwe data)

Het Zijlstra Center biedt tijdens de coronacrisis webinars aan van een uur waarin steeds een andere spreker ingaat op een actueel thema. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook (kosteloos) open voor anderen. 

De eerste webinars waren op 14 en 21 april. Webinar 1 over de impact van de corona-crisis op de economie door prof. dr. Raymond Gradus (VU) wordt op 20 mei herhaald. Zie onderstaand overzicht van de webinars waaraan u kunt deelnemen.

Webinar 3 - dinsdag 12 mei: Toezichthouden in de huidige crisistijd

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU)
In de huidige periode is een zoektocht zichtbaar naar de wijze waarop commissarissen en toezichthouders hun rol moeten en kunnen invullen. In dit webinar bespreken we wat momenteel van hen wordt gevraagd, welke positionering daarbij hoort en welke eisen dat aan hen stelt.

Webinar 4 - dinsdag 19 mei: De rol van de public controller tijdens deze crisis

12.30-13.30 uur | Sprekers: dr. Tjerk Budding (VU) en dr. Mattheus Wassenaar (VU)
Om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en zieken te helpen moet er door zorgorganisaties in deze tijd snel gehandeld worden. Ook is het gewenst dat de overheid kordaat bijspringt om getroffen burgers en organisaties te helpen. Maar wat is in deze tijd dan de rol van de public controller? Is het nu wel gewenst dat hij/zij gevraagd en ongevraagd meedenkt, en dit op een onafhankelijke en objectieve wijze? Zitten we daar nog wel op te wachten? Tijdens dit webinar zal hier verder op worden ingegaan en zal ook worden besproken welke activiteiten in het takenpakket van de controller momenteel extra aandacht behoeven.

Herhaling Webinar 1 - woensdag 20 mei: De impact van de corona-crisis op de economie

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. Raymond Gradus (VU)
Als gevolg van de coronacrisis krijgt de economie een aanzienlijke klap. Volgens Raymond Gradus zullen de macro-economische effecten van de corona-pandemie omvangrijk zijn. De groei zal omslaan in krimp, begrotingsoverschotten zullen omslaan in tekorten. Tijdens dit webinar zal hier verder op worden ingegaan, en zal de spreker ingaan op het beleid dat de overheid kan voeren.

Webinar 5 - dinsdag 26 mei: Integriteit van organisaties in tijden van crisis

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. Rob van Eijbergen (VU)
Deze crisis brengt in veel mensen en organisaties het beste naar boven. In tal van buurten ontstaan initiatieven om kwetsbare medebewoners te helpen. Wetenschappers van over de hele wereld delen onbaatzuchtig hun kennis over het coronavirus zonder publicaties in toonaangevende journals af te wachten. We zien echter ook voorbeelden van het tegenovergestelde. Burgers die zich bewust niet aan de regels houden en bedrijven die ondeugdelijke testen aanbieden. Tijdens dit seminar zal eerst worden ingegaan op de vraag wat integer handelen nu eigenlijk inhoudt. Vervolgens wordt besproken wat het effect van de crisis lijkt te zijn op de integriteit van organisaties. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan over wat je als organisatie en manager kunt doen om de integriteit te bevorderen.

Webinar 6 - donderdag 11 juni: Hoe kan je auditen tijdens deze crisis?

12.30-13.30 uur | Spreker: dr. Ronald Stevens (VU)
In tijden van crises zoals deze verandert de flexibiliteit en de dynamiek van een audit. Organisaties acteren meer in het nu, vraagstukken voor de toekomst komen later wel. We varen meer op vertrouwen, expertise en professionaliteit. Wat betekent dit alles voor een audit? Hebben audits nu wel zin? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? En hoe werkt dat dan en wat kan je ermee, een ‘audit op afstand’? In dit webinar zal worden ingegaan op deze vragen en wordt tevens besproken wat er mogelijk verandert voor audits in het na-corona tijdperk.

Webinar 7 - donderdag 18 juni: Hoe bewaak je de financiële conditie van een organisatie in tijden van crisis?

12.30-13.30 uur | Spreker: dr. Tjerk Budding (VU)
In de huidige periode worden diverse organisaties in de publieke en non-profit sector geconfronteerd met een combinatie aan extra uitgaven (zoals op het vlak van zorg, inkomensondersteuning, en hogere kosten van ziekteverzuim) en verminderde inkomsten. Welke handvatten kunnen in een dergelijke tijd worden gebruikt om de financiële conditie van een organisatie te monitoren? En wat zijn dan elementen die dan met name aandacht nodig hebben? In dit webinar zal op deze aspecten worden ingegaan, waarbij ook het belang van het sturen op kasstromen zal worden besproken.

Webinar 8 - donderdag 25 juni: De coronacrisis als versnelling voor organisatieontwikkeling

12.30-13.30 uur | Spreker: prof. dr. ir. Gerda van Dijk (VU)
De coronacrisis kan worden gezien als een super ‘wicked problem’ die organisaties geen ruimte laat om ‘te blijven doen wat we deden’. Nieuwe praktijken, nieuw gedrag en nieuwe attitudes ontwikkelen zich in een snel tempo, veelal noodgedwongen. Ingezette langjarige organisatie ontwikkelings- en cultuur verandertrajecten lijken zich in enkele weken te voltrekken: ‘zelfsturing’, ‘eigenaarschap’, ‘innovatie’, ‘leiderschap’, ‘integrale aanpak’, ‘netwerksamenwerking’, ‘online werken’, ‘terug naar de bedoeling’… het is er ineens. Tegelijkertijd zien we ook verder indekken, terugtrekken en terugvallen op juridische zekerheden. Hoe kan deze versnelling van organisatie ontwikkeling worden geduid, wat kunnen we hiervan leren en hoe is deze positief te richten? Welke interventies vraagt dat nu? Deze vragen en andere vragen zullen tijdens dit webinar de revue passeren. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de webinars door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl en daarin aan te geven welke sessies u wilt volgen. U ontvangt uiterlijk drie dagen voor aanvang een link om in te loggen.

Het Zijlstra Center maakt voor deze serie gebruik van Zoom. Hiervoor heeft u een laptop, desktop PC of een mobiele telefoon nodig met internetverbinding en microfoon. Een goede en stabiele wifi-verbinding is voor Zoom onmisbaar!


Terug